Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Poskytování informací

Poskytování informací

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) a podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, (dále jen „zákon 123/1998 Sb.“), můžete podat:

  • ústně – osobně na podatelně SFŽP ČR nebo telefonicky na tel. 267 994 300,
  • písemně – doručené poštou či osobně do podatelny SFŽP ČR,
  • elektronicky – na emailovou adresu podatelny epodatelna@sfzp.cz, nebo prostřednictvím datové zprávy do datové schránky SFŽP ČR (ID DS: favab6q).

Náležitosti podání a postup při vyřizování žádosti povinným subjektem se řídí § 14  a 14a zákona č. 106/1999 Sb. a § 3 – 7 zákona č. 123/1998 Sb. v případě podání podle tohoto zákona.