Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Poskytování informací

Poskytování informací

Běžné dotazy můžete poslat na adresu dotazy@sfzp.cz nebo se telefonicky obrátit na naši zelenou linku, tel. 800 260 500.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) a podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, (dále jen „zákon 123/1998 Sb.“) můžete podat ústně (osobně na podatelně SFŽP ČR nebo telefonicky na tel. 267 994 500), písemně (doručené poštou, osobně do podatelny SFŽP ČR), elektronicky na emailovou adresu podatelny epodatelna@sfzp.cz, nebo prostřednictvím datové zprávy do datové schránky SFŽP ČR (ID DS: favab6q).

Náležitosti podání a postup při vyřizování žádosti povinným subjektem se řídí § 14  a 14a zákona č. 106/1999 Sb. a § 3 – 7 zákona č. 123/1998 Sb. v případě podání podle tohoto zákona.