Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Kontakty > Podatelna / e-podatelna

Podatelna / e-podatelna

Podatelna SFŽP ČR

4. patro, místnost 5.28 (vedle recepce)

Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4

Tel. do podatelny: 267 994 368, 267 994 369

Otvírací doba

pondělí 8.00 – 17.00
úterý 8.00 – 16.00
středa 8.00 – 17.00
čtvrtek 8.00 – 16.00
pátek 8.00 – 14.00

 

Elektronická podatelna

Elektronická podatelna je určena pro zasílání oznámení podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů

Kontakty
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@sfzp.cz
ID datové schránky: favab6q

Elektronická podání (podání v digitální podobě) je možné učinit dvěma způsoby:

 • zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny
 • prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS)

Všeobecná pravidla

 • pokud je právní úkon učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán elektronicky za podmínek stanovených zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů
 • pokud by bylo Fondu doručeno elektronické podání, které by nebylo opatřeno elektronickým podpisem, může být odesílatel podle povahy věci vyzván, aby tento nedostatek odstranil, tj. připojil svůj elektronický podpis
 • akceptujeme pouze kvalifikované elektronické podpisy dle seznamu zveřejněného na stránkách MVCR

Technické parametry datových zpráv:

 • přijímané formáty: doc, docx, xls, xlsx, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, isdox a isdocx.
 • maximální velikost e-mailového podání včetně příloh: 10MB
 • maximální velikost datové zprávy dodávané do DS dle vyhlášky č. 194/2009 Sb., o užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů: 20MB

Povolený typ přenosného technického nosiče: CD, DVD, USB Flash Disk, Externí HDD

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv

Doručení datové zprávy je odesílateli potvrzeno, jestliže z přijaté datové zprávy je možné identifikovat elektronickou adresu odesílatele. Součástí zprávy o potvrzení je:

 • zaručená elektronická značka Státního fondu životního prostředí ČR
 • datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
 • identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou
 • protokol o přijetí podání ve formě přílohy pdf (pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na odkaz http://get.adobe.com/cz/reader/)
  Pokud doručení datové zprávy nebude potvrzeno, zpráva nebyla doručena.

Zjistí-li Fond u datové zprávy výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných SOAZ („škodlivý kód“), vyrozumí odesílatele (lze-li jej a jeho kontaktní údaje nebo jeho elektronickou adresu určit) o zjištěné vadě datové zprávy a stanoví postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu datové zprávy odstranit, Fond ji dále nezpracovává.

Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu:

 • Pokud je Fondu dodán dokument v analogové (písemné) podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo dokument v digitální podobě, který není dostupný podatelně, a lze-li z nich určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí Fond odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro jejich odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, Fond jej dále nezpracovává.
 • Dokument v analogové (písemné) podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal, Fond nezpracovává.

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu komunikace@sfzp.cz, případně na poštovní adresu SFŽP ČR.