Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Kontakty > Podatelna / e-podatelna

Podatelna / e-podatelna

Podatelna SFŽP ČR

4. patro, místnost 5.28 (vedle recepce)

Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4

Tel. do podatelny: 267 994 368, 731 421 430

Otvírací doba

pondělí 8.00 – 17.00
úterý 8.00 – 16.00
středa 8.00 – 17.00
čtvrtek 8.00 – 16.00
pátek 8.00 – 14.00

 

Elektronická podatelna

Elektronická podatelna je určena pro zasílání oznámení podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů

Kontakty
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@sfzp.cz
ID datové schránky: favab6q

Elektronická podání (podání v digitální podobě) je možné učinit dvěma způsoby:

 • zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny
 • prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS)

Elektronická podatelna je určena zejména pro příjem datových zpráv úředního charakteru opatřených elektronickým podpisem nebo elektronickou pečetí. Podání je zpracováno i v případě, že tyto elektronické zabezpečovací prvky neobsahuje.

Elektronická podatelna není určena pro zasílání nevyžádaných obchodních nabídek, spamu apod. V takovýchto případech je podání vyřazeno z dalšího zpracování.  Na adresu, ze které bylo podání odesláno, je zaslána informace o vyřazení podání.

V rámci jednoho elektronického podání učiněného prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu preferujeme pouze jedno podání ve věci.

Elektronické podání

Oblast elektronického podání je upravena následujícími právními předpisy, popř. jejich prováděcími předpisy:

Všeobecná pravidla

 • pokud je právní úkon učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán elektronicky za podmínek stanovených zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů
 • pokud by bylo SFŽP ČR doručeno elektronické podání, které by nebylo opatřeno elektronickým podpisem, může být odesílatel podle povahy věci vyzván, aby tento nedostatek odstranil, tj. připojil svůj elektronický podpis
 • akceptujeme pouze kvalifikované elektronické podpisy dle seznamu zveřejněného na stránkách MVCR

Přijímané formáty datových zpráv

 • Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty: PDF (verze 1.7 a vyšší), PDF/A (ISO 19005), TXT, RTF, DOC/DOCX,  ODT, ODS, CSV, XLS/XLSX, PPT/PPTX, FO/ZFO (datový formát ZFO je určen pouze pro účely zpracování technologickými datovými schránkami)
 • Statické obrazové dokumenty: PNG (ISO/IEC 15948), TIF/TIFF (revize 6 – nekomprimovaný), JPG/JPEG/JFIF (ISO/IEC 10918)
 • Dynamické obrazové dokumenty: MPEG-2 (ISO/IEC 13818), MPEG-1 (ISO/IEC 11172), GIF
 • Zvukové dokumenty: MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3), WAV, PCM
 • Databáze: XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD)
 • E-faktury: isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší
 • Přenosné technické nosiče: CD, DVD, USB Flash Disk, Externí HDD

Maximální velikost e-mailového podání včetně příloh – 20 MB

Maximální velikost datové zprávy dodávané do DS dle vyhlášky č. 194/2009 Sb., o užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů – 100 MB

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv

Elektronická podatelna potvrzuje odesílateli přijetí podání a informuje o dalším postupu při jeho zpracování.

Doručení datové zprávy je odesílateli potvrzeno, jestliže z přijaté datové zprávy je možné identifikovat elektronickou adresu odesílatele. Součástí zprávy o potvrzení jsou následují položky:

 • datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
 • identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou
 • protokol o přijetí podání ve formě přílohy PDF (pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na odkaz http://get.adobe.com/cz/reader/)
 • pokud doručení datové zprávy nebude potvrzeno, zpráva nebyla doručena

Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu:

 • pokud je SFŽP ČR dodán dokument v analogové (písemné) podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a lze-li z nich určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí SFŽP ČR odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro jejich odstranění; nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, SFŽP ČR jej dále nezpracovává
 • dokument v analogové (písemné) podobě, který je neúplný nebo poškozený a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal, SFŽP ČR nezpracovává

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na e-mailovou adresu podpora.esssl@sfzp.cz, případně na korespondenční adresu SFŽP ČR.