Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Legislativa > Poplatková agenda > Odpady > Metodika a legislativa

Metodika a legislativa

Základní informace a pokyny ke stažení:

Další sdělení a metodické postupy naleznete na stránkách Ministerstva životního prostředí.

Plátce poplatku je povinen podat vyúčtování za ukládání odpadů na skládku do 25 dnů po uplynutí poplatkového období, tedy čtvrtletí. Vyúčtování se podává prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí – ISPOP >.

Legislativa související s agendou poplatku za ukládání odpadů na skládku:

  • zákon č. 541/2020 Sb.

Legislativa související s agendou poplatku na likvidaci autovraků a obaly:

  • s účinností od 1. 1. 2021 zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností
  • s účinností od 1. 1. 2021 je novelizován zákonem č. 545/2020 Sb. zákon o obalech č. 477/2001 Sb.