Návody pro práci v AIS SFŽP ČR

Podání žádosti o dotaci probíhá online prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR).

Jak podat žádost krok za krokem

Po přihlášení do systému začnete tím, že si vyberete příslušnou výzvu k podávání žádostí – z levé nabídky vyberte možnost „Výzvy“. V seznamu uvidíte všechny dostupné výzvy. U výzev, do kterých je možné aktuálně podat žádost nebo projektový námět, mají v posledním sloupci zobrazeno velké tlačítko plus. Podání žádosti zahájíte kliknutím na toto tlačítko.

Dále postupujte dle níže uvedených videonávodů (po kliknutí na titulek se rozbalí postup).

Začněte vyplněním hlavičky žádosti, vyplňte název projektu, prohlášení o plátcovství DPH a případně také předpokládané termíny zahájení a ukončení projektu.

Dále pokračujte vyplňováním údajů na jednotlivých záložkách:

Aktivity projektu

Na této záložce vyberte ze seznamu hlavní a případně další vedlejší aktivity.

Žadatel

Údaje na této záložce jsou automaticky přeneseny z registrace žadatele a nelze je tak měnit.

Projekt

Na této záložce vyplňte základní údaje o projektu, indikátory, místa jeho realizace a případný režim veřejné podpory.

Rozpočet projektu

Zde se vyplňují základní informace o předpokládaném rozpočtu projektu včetně rozdělení výdajů na způsobilé a nezpůsobilé. Struktura rozpočtu bývá u většiny výzev předdefinována, u některých výzev pak může žadatel vkládat vlastní nové položky.

Zdroje financování

Na této záložce je nutné výdaje, které byly uvedeny na záložce rozpočet, rozdělit do jednotlivých let realizace projektu a rozdělit na jednotlivé zdroje financování (typicky dotace ze SFŽP ČR a vlastní soukromé zdroje žadatele). Pro snazší vyplnění jsou k dispozici automatické kontrolní součty.

Přílohy

Na této záložce přidejte všechny relevantní přílohy k žádosti. Povinné přílohy je možné přidat kliknutím na název typu dokumentu v části „Povinné typy dokumentů“, ostatní přílohy se přidávají pomocí tlačítka „Přidat dokument“ v části „Přílohy“.

Doplnění žádosti

V této části aplikace naleznete případné komentáře k výzvám k doplnění žádosti.

Nástěnka

Na nástěnce naleznete zprávy, které se vztahují k dané žádosti. Máte zde také možnost elektronicky komunikovat s pověřenými pracovníky SFŽP ČR.

Kdykoliv v průběhu vyplňování můžete rozpracovanou žádost uložit (tlačítko „Uložit“) a také ji před podáním zkontrolovat, zda neobsahuje chyby, které by bránily v jejím podání (k tomu slouží tlačítko „Zkontrolovat pro podání“). V případě, že jsou ve formuláři nalezeny chyby, je žadateli zobrazen jejich výčet – po kliknutí na danou chybu přejdete k příslušnému políčku formuláře a máte možnost chybu odstranit. Pokud systém žádné chyby nenalezne, je možné pokračovat stiskem tlačítka „Podat projekt“.

Začněte vyplněním hlavičky projektového námětu, vyplňte název námětu a případně také předpokládané termíny zahájení a ukončení projektu.

Dále pokračujte vyplňováním údajů na jednotlivých záložkách:

Projektový námět

Na této záložce vyplňte základní údaje o projektu a místa jeho realizace.

Žadatel

Údaje na této záložce jsou automaticky přeneseny z registrace žadatele a nelze je tak měnit.

Rozpočet a financování

Zde se vyplňují základní informace o předpokládaném rozpočtu a výši dotace ze SFŽP ČR. Pokud je to relevantní, vyplňuje se zde i příslušný režim veřejné podpory.

Přílohy

Na této záložce přidejte všechny relevantní přílohy k projektovému námětu. Povinné přílohy je možné přidat kliknutím na název typu dokumentu v části „Povinné typy dokumentů“, ostatní přílohy se přidávají pomocí tlačítka „Přidat dokument“ v části „Přílohy projektového námětu“.

Kdykoliv v průběhu vyplňování můžete rozpracovaný námět uložit (tlačítko „Uložit“) a také ho před podáním zkontrolovat, zda neobsahuje chyby, které by bránily v jeho podání (k tomu slouží tlačítko „Zkontrolovat pro podání“). V případě, že jsou ve formuláři nalezeny chyby, je žadateli zobrazen jejich výčet – po kliknutí na danou chybu přejdete k příslušnému políčku formuláře a máte možnost chybu odstranit. Pokud systém žádné chyby nenalezne, je možné pokračovat stiskem tlačítka „Podat projektový námět“.

Instruktážní video pro dotační výzvu RES+ č. 1/2021

Instruktážní video pro dotační výzvu RES+ č. 2/2021

 

button Podat žádost

 

Návody pro přihlášení a práci v systému AIS SFŽP ČR

 

Jak založit a aktivovat identitu občana

Pro podání a správu žádosti v systému AIS SFŽP ČR budete potřebovat elektronickou identifikaci, tzv. identitu občana. Identita občana je nástrojem pro bezpečné a zaručené ověření totožnosti uživatele online služeb veřejné správy.

V rámci identity můžete pro přihlášení do AIS SFŽP ČR využít buď svoji bankovní identitu nebo jiný identifikační prostředek (např. eObčanku, NIA ID, mobilní klíč eGovernmentu).

Pokud nemáte založený identifikační prostředek, založte si identitu fyzické osoby (účet) buď na portálu identitaobcana.cz (návod viz níže) nebo se obraťte na svoji banku.

Upozornění: Vzhledem k přejmenování portálu z původního E-identita na Identita občana, již není ve videonávodu aktuální odkaz: eidentita.cz. Místo tohoto odkazu použijte odkaz nový – identitaobcana.cz. Vše ostatní, včetně uvedeného postupu, zůstává v platnosti.

Prostředky pro ověření identity se vydávají fyzickým osobám, jakožto oprávněným držitelům, nikoliv právnickým osobám. Případné propojení identifikované fyzické osoby s právnickou nebo jinou osobou provedete následně v systému AIS SFŽP ČR.