Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Legislativa > Poplatková agenda

Poplatková agenda

Státní fond životního prostředí ČR je správcem poplatku podle zákona:

  • č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů,
  • č. 541/2020 Sb., o odpadech,
  • č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů.

Státní fond životního prostředí ČR je příjemcem poplatků podle zákona:

  • č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů,
  • č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů,
  • č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů,
  • č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností.