Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Legislativa > Poplatková agenda

Poplatková agenda

S datem účinnosti od 1. ledna 2019 se Státní fond životního prostředí ČR stal správcem poplatku za odebrané množství podzemní vody a poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle §88 a §89 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (dále jen „vodní zákon“).