Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > O nás > Rada Fondu

Rada Fondu

Rada Státního fondu životního prostředí ČR je poradním orgánem ministra životního prostředí, který se skládá z 18 stálých členů z řad zákonodárných a ekologických odborníků a zástupců státní správy a samosprávy.

Úkolem Rady je projednávat zásadní otázky tvorby a užití finančních prostředků Fondu a současně doporučovat ministrovi výši čerpání podpory pro jednotlivé projekty.

Členy Rady a jejího předsedu jmenuje a odvolává ministr životního prostředí.

Seznam členů Rady SFŽP ČR ke dni 10. 2. 2022

 1. Ing. Jana Krutáková, Poslanecká sněmovna – Výbor pro životní prostředí (předsedkyně Rady)
 2. Mgr. Richard Brabec, Poslanecká sněmovna – Výbor pro životní prostředí
 3. Ing. Jan Bureš, DBA, Poslanecká sněmovna – Výbor pro životní prostředí
 4. Mgr. Jiří Kobza, Poslanecká sněmovna – Výbor pro životní prostředí
 5. Klára Kocmanová, Poslanecká sněmovna – Výbor pro životní prostředí
 6. Ing. et Ing. Miloš Nový, Poslanecká sněmovna – Výbor pro životní prostředí
 7. Mgr. Bc. David Šimek, MBA, Poslanecká sněmovna – Výbor pro životní prostředí
 8. Ing. František Jochman, LL. M., Hospodářská komora ČR
 9. Ing. Petr Vícha, Senát – Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
 10. Ing. Zbyněk Linhart, Senát – Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (místopředseda Rady)
 11. Ing. Jan Kříž, Ministerstvo životního prostředí
 12. Ing. Miroslava Ježková, Ministerstvo financí
 13. Ing. Pavlína Kulhánková, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 14. Ing. David Koppitz, Ministerstvo pro místní rozvoj
 15. Mgr. Pavel Drahovzal, Svaz měst a obcí ČR
 16. MUDr. Martin Kuba, Asociace krajů ČR
 17. Ing. Karel Kříž, Český svaz ochránců přírody
 18. Mgr. Jana Přecechtělová, Sdružení místních samospráv ČR