Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Ekologické desatero zaměstnanců SFŽP ČR

Ekologické desatero zaměstnanců SFŽP ČR

Zaměstnanci SFŽP ČR si uvědomují, že jejich zaměstnavatelem je instituce, která jako celek přispívá k ochraně životního prostředí a trvale udržitelnému rozvoji s ohledem na životní prostředí. Proto odpovědně zvažují své potřeby a aktivně se podílejí na ochraně životního prostředí prostřednictvím respektování a dodržování následujících zásad:

 

  1. Šetřím s kancelářskými potřebami a při výkonu svých činností jich používám vždy jen potřebné množství.
  2. Šetřím papírem. Využívám prostředků elektronické komunikace, netisknu zbytečně, využívám oboustranný tisk, používám recyklovaný papír.
  3. Třídím odpady. K tomuto účelu využívám sběrné nádoby na papír, sklo a plasty, které jsou mi v budově SFŽP ČR k dispozici.
  4. Předměty používám opakovaně. Snažím se tím minimalizovat produkované množství odpadu. Doplňuji náhradní náplně. Opakovaně použiji euro obaly, šanony apod.
  5. Neplýtvám vodou, teplem ani elektřinou. Teplotu v kancelářích budovy SFŽP ČR reguluji podle své potřeby.
  6. Nesvítím zbytečně. Počítače, tiskárny a kopírky přepínám do úsporného režimu, při odchodu zpráce je vypínám.
  7. Při pohybu v rámci své pracovní činnosti využívám městské hromadné dopravy. Při služebních cestách vždy zvažuji vhodný dopravní prostředek a to s přihlédnutím ke všem aspektům služební cesty.
  8. Sleduji novinky v oblasti legislativy a životního prostředí a možnosti jeho ochrany. Využívám je při provozu svého pracoviště.
  9. Průběžně se účastním vzdělávacích akcí z oblasti legislativy životního prostředí v rámci možností a nabídek zaměstnavatele.
  10. Komunikuji se svými partnery tak, aby i oni našli další cesty k ochraně a pozitivnímu působení na životní prostředí.