Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Inovační fond

Inovační fond

„Evropskou komisí podporovaný přechod EU na uhlíkovou neutralitu do r. 2050 se neobejde bez výrazného posílení inovačního potenciálu Evropy.“

Státní fond životního prostředí ČR se aktivně zapojuje do nového finančního mechanismu, kterým je Inovační fond. Ten spolu s Modernizačním fondem napomáhá přechodu na nízkouhlíkové hospodářství a umožňuje plnění závazků EU vyplývajících z Pařížské klimatické dohody. Úkolem Státního fondu životního prostředí ČR je pomáhat žadatelům, kteří se uchází o podporu z tohoto nového finančního nástroje, a poskytovat jim vhodné poradenství.

Cílem Inovačního fondu je podpora velkých inovativních projektů demonstrujících nízkouhlíkové technologie a postupy v energeticky náročných průmyslových odvětvích, v oblasti obnovitelných zdrojů energie, skladování energie, zachycování a ukládání uhlíku (CCS) či v průmyslovém zachycování a využívání uhlíku (CCU).

V závislosti na ceně emisních povolenek v období 2020 až 2030 bude Inovační fond disponovat zhruba 10 miliardami eur.

Další informace o Inovačním fondu v anglickém jazyce:

První výzva z Inovačního fondu bude vyhlášena v polovině roku 2020

V první výzvě budou předkladatelé velkých projektů ze všech členských států EU soutěžit o celkem jednu miliardu eur. Navržené projekty musí splňovat podmínku minimálních způsobilých nákladů 7,5 milionu eur. Vybrané projekty budou moci čerpat dotaci až 60 % z dodatečných investičních a provozních nákladů spojených s inovacemi.

První výzva bude cílit na všechny výše zmíněné oblasti podpory. Příspěvek z Inovačního fondu mohou předkladatelé synergicky provázat s pomocí z dalších programů, např. z Modernizačního fondu, Fondu soudržnosti, InvestEU, národních programů pro výzkum a inovace apod.

Více informací o první výzvě z Inovačního fondu naleznete na těchto stránkách Evropské komise.

Nevíte si rady?

Kontaktujte zástupce z Oddělení pro Modernizační a Inovační fond Odboru mezinárodních programů a fondů:

  • Oldřich Mužík, Ph.D., vedoucí oddělení, e-mail: oldrich.muzik@sfzp.cz, tel. 267 994 614
  • Ing. Jaroslav Blažek, Ph.D., projektový manažer specializovaný na Modernizační fond, e-mail: jaroslav.blazek@sfzp.cz, tel. 267 994 434