Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Tiskové centrum > Aktuality

Aktuality

Zobrazit aktuality v rozmezí
-
Zveřejňujeme stručné shrnutí k tématu inflační doložky ve veřejných zakázkách
18.05.2022
Vzhledem k častým dotazům žadatelů a příjemců podpory na inflační doložku a indexaci cen ve smlouvách z veřejných zakázek přinášíme shrnutí této problematiky s cílem pomoci se v tématu více zorientovat.
Spustili jsme generátor povinné publicity
10.05.2022
Státní fond životního prostředí ČR vychází vstříc příjemcům dotační podpory a pro nové výzvy NPŽP a OPŽP 2021+ spouští webovou aplikaci k automatickému vytváření podkladů povinné publicity. Generátor umožňuje snadnou a okamžitou přípravu tiskových podkladů a výrazně tak urychlí výrobu povinného plakátu, billboardu či pamětní desky.
Květnová Priorita je o energiích a o vodě
06.05.2022
Jak podpořit domácnosti, aby nespadly do energetické chudoby? Jaké dotace přispívají na stavbu obnovitelných zdrojů energie? Na tyto otázky najdete odpověď v novém vydání časopisu Priorita.
Chceme být lídry v podpoře českých domácností proti energetické chudobě, shodli se ministři Hubáčková a Jurečka
21.04.2022
Česká republika řeší aktuálně mnoho naléhavých problémů. Jedním z nejpalčivějších je energetická nezávislost a snížení spotřeby fosilních paliv z ruských zdrojů. Dalším je růst cen energií s jeho sociálními dopady. Proto vláda musí podporovat jak energetické úspory, tak i sociálně slabé obyvatele, na které ceny energií dopadají nejvýrazněji.
Norské fondy: Projekty výzvy Rago budou řešit invazní druhy i biotopy v hnědouhelných lomech
20.04.2022
Norské fondy nově podpoří čtrnáct projektů se zaměřením  na inovace v ochraně biodiverzity a ekosystémů. Úspěšní žadatelé z dvoukolové výzvy Rago si rozdělí přes 162 milionů korun. Výzva, jejímž cílem byla podpora aplikace výstupů vědeckovýzkumných projektů do praktické ochrany životního prostředí či podpora přenosu příkladů dobré praxe ze zahraničí, čerpá prostředky z programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu financovaného z Norských fondů 2014–2021.
Nově schválené dotace podpoří malé fotovoltaické elektrárny
20.04.2022
Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková schválila dotace šesti desítkám menších fotovoltaických elektráren, které vzniknou díky podpoře z Modernizačního fondu. Je to další krok k energetické nezávislosti a odklonu od fosilních paliv. Se svými projekty uspěli také žadatelé z Národního programu Životní prostředí, Norských fondů a v neposlední řadě také z výzvy zaměřené na projektovou přípravu strategických projektů v uhelných regionech. Celkem se rozdělovalo 686 milionů korun, z toho více než polovina půjde právě do malých sluneč...
Startujeme komunitní energetiku. Modernizační fond nabízí dalších 30 miliard na nové investice
11.04.2022
Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR úspěšně pokračují v čerpání prostředků z více než 150 miliardového Modernizačního fondu, významného zdroje pro přechod ČR z drahých fosilních paliv na čisté bezemisní zdroje energie. Na dubnovém zasedání Investičního výboru Modernizačního fondu, ve kterém zasedají zástupci 13 zemí EU spolu s reprezentanty Evropské investiční banky a Evropské komise, se podařilo obhájit prostředky ve výši téměř 30 miliard korun. Ty umožní financovat další nové oblasti jako výst...
Dubnová Priorita informuje o kotlíkových dotacích i o podpoře z Modernizačního fondu
07.04.2022
Změny v podmínkách kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti jsou jedním z hlavním témat aktuálního vydání Priority. To se také obsáhle věnuje podpoře z Modernizačního fondu fotovoltaickým projektům, které pomáhají přejít české energetice na modernější a čistší zdroje. Teď jich mají vyrůst další desítky a to vesměs na místech, kde funguje nebo fungovala průmyslová výroba.
Na ochranu ozonové vrstvy míří 20 milionů korun
04.04.2022
Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR pokračují v podpoře projektů, které pomáhají chránit ozonovou vrstvu Země. V nové dotační výzvě nabídne 20 milionů korun na snížení emisí a vypouštění látek poškozujících ozonovou vrstvu Země a fluorovaných skleníkových plynů do ovzduší.
Podívejte se na harmonogram zbrusu nových výzev v OPŽP na rok 2022
01.04.2022
V letošním roce plánujeme vyhlásit osmnáct výzev k podávání žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027. Půjde o první výzvy již v novém programovém období. Pro žadatele v nich bude připraveno více než 35 miliard korun.