Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Legislativa > Poplatková agenda > Odpady > Obaly

Obaly

Poplatky dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech

Dne 1. 1. 2021 vstoupil v účinnost zákon č. 545/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech. V souvislosti s touto novelou nedochází ve výši, termínu splatnosti, ani způsobu platby registračních a evidenčních poplatků k žádným změnám.

Rozšiřuje se však okruh osob osvobozených od uvedených poplatků, a to zvýšením limitu ročního obratu ze 4,5 mil. Kč na 25 mil. Kč. Hmotnostní limit 300 kg obalů ročně zůstává beze změny (viz § 15a, odst. 1, písm. b) zák.). Zahraniční osoby si potom nově mohou pro plnění povinností stanovených zákonem o obalech (včetně poplatkové povinnosti) za sebe určit pověřeného zástupce (viz § 13a zák.).

 • Registrační poplatek je hrazen pouze jednou při registraci: částka 800 Kč, případně 2000 Kč.
 • Evidenční poplatek se hradí následně každý rok do 15. února za uplynulý rok ve výši 800 Kč.
 • Variabilní symbol – IČO poplatníka

Registrační i evidenční poplatek se hradí na bankovní účet příslušného celního úřadu:

 • Celní úřad pro Jihomoravský kraj – č.ú. 9697-17721621/0710
 • Celní úřad pro Kraj Vysočina – č.ú. 9697-17725681/0710
 • Celní úřad pro Jihočeský kraj – č.ú. 9697-17720231/0710
 • Celní úřad pro Královéhradecký kraj – č.ú. 9697-37720511/0710
 • Celní úřad pro Pardubický kraj – č.ú. 9697-7724511/0710
 • Celní úřad pro Olomoucký kraj – č.ú. 9697-27729651/0710
 • Celní úřad pro Zlínský kraj – č.ú. 9697-7725661/0710
 • Celní úřad pro Moravskoslezský kraj – č.ú. 9697-97729761/0710
 • Celní úřad pro Plzeňský kraj – č.ú. 9697-7721361/0710
 • Celní úřad pro Karlovarský kraj – č.ú. 9697-17722341/0710
 • Celní úřad pro Ústecký kraj – č.ú. 9697-27720411/0710
 • Celní úřad pro Liberecký kraj – č.ú. 9697-27727461/0710
 • Celní úřad pro Středočeský kraj – č.ú. 9697-77724111/0710
 • Celní úřad pro hlavní město Praha – č.ú. 9697-67724011/0710