Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Dešťovka

Dešťovka

Dešťovka je dotační program Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR na podporu udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech, vyhlášený v rámci Národního programu Životní prostředí.

Cílem programu je motivovat vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů v celé ČR k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

Z dotace lze pokrýt až 50 procent výdajů na pořízení některého ze tří typů systémů:

  • zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady,
  • akumulaci srážkové vody pro splachování WC a zálivku,
  • využívání přečištěné odpadní vody jako vody užitkové.

1. dotační výzva – Dešťovka I

Byla vyhlášena 27. dubna 2017 s alokací 100 milionů korun. Za 28 hodin od spuštění příjmu žádostí bylo přijato 2 279 žádostí o dotaci a výzva byla uzavřena.

2. dotační výzva – Dešťovka II

Byla vyhlášena 7. srpna 2017 s alokací 240 milionů korun. Elektronický příjem žádostí byl spuštěn 7. září 2017. Příjem žádostí v současnosti probíhá, k jeho ukončení dojde vyčerpáním alokace.

Jak požádat o dotaci

Podání žádosti provedete jednoduše přes elektronický formulář na stránkách programu www.dotacedestovka.cz, případně osobně na některém z 13 krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR. Poté dodáte do 30 dnů na jakékoliv pracoviště Fondu vytištěnou žádost spolu se základními dokumenty, například jednoduchým odborným posudkem, jehož vzor je ke stažení na stránkách programu.

Podrobné informace naleznete na samostatném webu www.dotacedestovka.cz.