Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Dešťovka

Dešťovka

Dešťovka je dotační program Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR na podporu udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech, vyhlášený v rámci Národního programu Životní prostředí.

Cílem programu je motivovat vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů v celé ČR k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

Z dotace lze pokrýt až 50 procent výdajů na pořízení některého ze tří typů systémů:

  • zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady,
  • akumulaci srážkové vody pro splachování WC a zálivku,
  • využívání vyčištěné odpadní vody jako vody užitkové.

1. dotační výzva – Dešťovka I

Byla vyhlášena 27. dubna 2017 s alokací 100 milionů korun. Za 28 hodin od spuštění příjmu žádostí bylo přijato 2 279 žádostí o dotaci a výzva byla uzavřena.

2. dotační výzva – Dešťovka II

Byla vyhlášena 7. srpna 2017. Alokace je 440 milionů korun. Příjem žádostí v současnosti probíhá, k jeho ukončení dojde vyčerpáním alokace.

Jak požádat o dotaci

Podání žádosti provedete jednoduše přes elektronický formulář na stránkách programu www.dotacedestovka.cz, případně osobně na některém z 13 krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR.

Podrobné informace naleznete na samostatném webu www.dotacedestovka.cz.