Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Dešťovka

Dešťovka

Dešťovka je dotační program Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR na podporu udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech. Program byl nejprve vyhlášen v rámci Národního programu Životní prostředí, od září 2021 byla podpora začleněna pod dotační program Nová zelená úsporám.

Cílem je motivovat vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů v celé ČR k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a tím snížit množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

Podporované systémy

  • Systém na využití zachycené srážkové vody na zalévání zahrady
  • Systém na využití zachycené srážkové vody pro splachování WC a případně pro zálivku zahrady
  • Systém na využívání vyčištěné odpadní vody jako vody užitkové, případně pro zálivku zahrady (s jednou či dvěma nádržemi) s možnou kombinací s dešťovou vodou

Přehled výzev

Výzva č. 6/2017: Dešťovka I

  • Byla vyhlášena 27. dubna 2017 s alokací 100 milionů korun. Výzva byla vyčerpána za 28 hodin od otevření příjmu žádostí.

Výzva č. 12/2017: Dešťovka II

  • Byla vyhlášena 7. srpna 2017. Pro vysoký zájem byla alokace programu navyšována až na 440 milionů korun. Příjem žádostí byl ukončen 11. října 2021.

Výzva č. 1/2021: Nová zelená úsporám – Rodinné domy

  • Byla vyhlášena 21. září 2021. Příjem žádostí byl ukončen 30. června 2023.

Výzva č. 2/2021: Nová zelená úsporám – Bytové domy

  • Byla vyhlášena 21. září 2021. Příjem žádostí byl ukončen 30. června 2023.

Jak požádat o dotaci

Tlacitko Přejít na web