Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Dešťovka

Dešťovka

Dešťovka je dotační program Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR na podporu udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech. Program byl nejprve vyhlášen v rámci Národního programu Životní prostředí, od září 2021 byl začleněn pod dotační program Nová zelená úsporám financovaný z Národního plánu obnovy.

Cílem programu je motivovat vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů v celé ČR k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

Z dotace lze pokrýt až 50 procent výdajů na pořízení těchto systémů:

  • Systém na využití zachycené srážkové vody na zalévání zahrady
  • Systém na využití zachycené srážkové vody pro splachování WC a případně pro zálivku zahrady
  • Systém na využívání vyčištěné odpadní vody jako vody užitkové, případně pro zálivku zahrady (s jednou či dvěma nádržemi) s možnou kombinací s dešťovou vodou

Přehled výzev

Výzva č. 6/2017: Dešťovka I

  • Byla vyhlášena 27. dubna 2017 s alokací 100 milionů korun. Za 28 hodin od spuštění příjmu žádostí bylo přijato 2 279 žádostí o dotaci a výzva byla uzavřena.

Výzva č. 12/2017: Dešťovka II

  • Byla vyhlášena 7. srpna 2017. Pro vysoký zájem byla alokace programu navyšována až na 440 milionů korun. Příjem žádostí byl ukončen 11. října (24:00).

Výzva č. 1/2021: Nová zelená úsporám – Rodinné domy

Výzva č. 2/2021: Nová zelená úsporám – Bytové domy

  • Od října 2021 se podpora hospodaření se srážkovou a odpadní vodou stala součástí dotačních výzev programu Nová zelená úsporám, vyhlášených v rámci Národního plánu obnovy.
  • Příjem žádostí probíhá od 12. 10. 2021 do 30. 6. 2025 (15:00), nejpozději však do vyčerpání alokace.

Jak požádat o dotaci