Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Inovativní finanční nástroje > Povinná publicita

Povinná publicita

Povinnosti publicity a propagace jsou formulovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory (odkaz na stránky opzp.cz) a v dokumentu:

 Závazné vzory informačních opatření a pravidla pro použití symbolu Evropské unie a banneru OPŽP najdete v Grafickém manuálu povinné publicity (pdf) a v následujících souborech:

Formulář pro přípravu tiskového plakátu ve formátu plakátu A3 je nutné stáhnout, vyplnit a poslat na adresu publicita@sfzp.cz.

V případě nejasností při naplňování pravidel propagace a publicity kontaktujte Samostatné oddělení komunikace Státního fondu životního prostředí ČR – publicita@sfzp.cz nebo tel.: 606 710 329 a 737 209 967.