Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Modernizační fond > Povinná publicita

Povinná publicita

Příjemce podpory z Modernizačního fondu je povinen respektovat podmínky publicity a propagace stanovené výzvou a Grafickým manuálem pro projekty financované z prostředků Modernizačního fondu, ve kterém také najdete závazné vzory informačních opatření a pravidla pro použití log.

Příprava tiskových podkladů

K přípravě tiskového podkladu pro dočasný billboard, stálou pamětní desku nebo plakát A3 využijte webovou aplikaci Generátor povinné publicity na stránce publicita.sfzp.cz

Po výběru vhodného nástroje podle parametrů projektu si pomocí generátoru snadno sami vytvoříte grafický podklad, který je již nastaven tak, aby odpovídal požadavkům publicity Modernizačního fondu. Vygenerovaný podklad můžete rovnou bez dalšího schvalování použít k zadání výroby povinného výstupu.

Tlačítko na webový generátor povinné publicity

Ke stažení

V případě nejasností při naplňování pravidel propagace a publicity kontaktujte Samostatné oddělení komunikace SFŽP ČR: e-mail: publicita@sfzp.cz.