Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Modernizační fond > Povinná publicita

Povinná publicita

Příjemce podpory z Modernizačního fondu je povinen respektovat podmínky publicity a propagace stanovené výzvou a Grafickým manuálem pro projekty financované z prostředků Modernizačního fondu, ve kterém také najdete závazné vzory informačních opatření a pravidla pro použití log.

Formulář pro přípravu tiskových podkladů

Formulář pro přípravu tiskového podkladu pro dočasný billboard, stálou pamětní desku nebo plakát A3 je nutné stáhnout a uložit k sobě (na plochu), vyplnit a poslat prostřednictvím tlačítka „Odeslat ke zpracování“.

Soubory ke stažení

V případě nejasností při naplňování pravidel propagace a publicity kontaktujte Samostatné oddělení komunikace SFŽP ČR: e-mail: publicita@sfzp.cz.