Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Kotlíkové dotace > Časté dotazy ke kotlíkovým dotacím pro nízkopříjmové domácnosti

Časté dotazy ke kotlíkovým dotacím pro nízkopříjmové domácnosti

Je možné získat kotlíkovou dotaci na výměnu kotle na chatě – rekreační objekt, ve kterém mají dva lidé trvalé bydliště?

Ano, pokud jde o trvale obývaný rekreační objektu, žádá o dotace vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti.

Majitelé chaty jsou důchodci – jakou dotaci mohou předpokládat?

Domácnosti složené výhradně z důchodců pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebudou muset dokládat příjmy, mohu tedy automaticky žádat o kotlíkové dotace s 95% dotací bez toho, aniž by se zkoumal jejich příjem.

Je možné s dotací vyměnit i starý plynový kotel?

Na výměnu plynového kotle není možné čerpat kotlíkovou dotaci. Možné to je pouze v případě výměny vytápění u bytových domů z programu Nová zelená úsporám, a to za systém s plynovým tepelným čerpadlem nebo jednotku kombinované výroby elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn.

Co je možné zahrnout do způsobilých výdajů?

Mezi způsobilé výdaje může žadatel zahrnout jak pořízení nového topidla včetně nákladů na jeho instalaci a stavební práce, tak výdaje za novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu nebo nezbytné zkoušky, měření a dokumentaci.

Je někde zveřejněný seznam zdrojů, které splňují podmínky dotace a je možné na ně žádat dotaci?

Seznam je připravován, doporučujeme sledovat webové stránky www.kotlikydotace.cz, kde o jeho spuštění budeme informovat.

Může být žadatelem vlastník, který v domácnosti nebydlí (např. koupil byt pro dceru nebo maminku). Kdo může o dotaci žádat a kdo spadá do kategorie příjmy členů domácnosti, osob bydlících společně se žadatelem?

Žadatelem je vždy vlastník nemovitosti. Příjmy se posuzují podle osob, které mají na dotčené adrese bydliště, nemusí tam mít trvalý pobyt. Pokud ale vlastník na adrese nebydlí, tj. není to jeho bydliště, pak nemůže být způsobilým žadatelem v kotlíkových dotacích OPŽP.

Může být žadatelem ten, kdo v domácnosti bydlí, ale není vlastník? Může o kotlíkovou dotaci požádat bývalá majitelka, která darovala nemovitost, v níž má vyhrazené právo užívání (věcné břemeno)?

Žadatelem musí být vždy vlastník. O dotaci nemůže žádat člen domácnosti bez majetkoprávního vztahu k nemovitosti. Existence věcného břemena užívání není překážkou.

Jakým způsobem se dokazuje výše příjmů členů domácnosti? Stačí daňové přiznání za minulý rok nebo pouze čestné prohlášení?  

Čestné prohlášení nelze použít. Žadatel se musí prokázat daňovým přiznáním nebo potvrzením o příjmech od zaměstnavatele. Ostatní druhy příjmů se prokazují potvrzením o důchodu (vdovský, invalidní, starobní, vdovecký a sirotčí), ČSSZ (dávky v nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství), Úřadu práce ČR (dávky státní sociální podpory, dávky v hmotné nouzi, podpora v nezaměstnanosti).

Jak se určuje či dokazuje, kdo je členem domácnosti? Na příklad žadatel je v nemovitosti přihlášen, ale nebydlí v ní, a naopak bydlí v ní, ale není zde hlášen. Kdo se může počítat do limitu pro kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti?

Do limitu se počítá každá osoba, která má v domácnosti bydliště k datu podání žádosti, což se prokazuje čestným prohlášením. Pokud má osoba na adrese trvalý pobyt, ale není to její bydliště (tzn. je zde přihlášen, ale bydlí jinde), pak se do výpočtu limitu nezapočítává.

Pro kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti, které vymění kotel v roce 2021, se výše příjmu dokazuje pro rok 2020. V roce 2022 bude pro tyto výměny rozhodný příjem v roce 2021?

Příjmy jsou sledovány jen za rok 2020.

Jak je to při výměně kotle v bytovkách, kde je společenství vlastníků, ale není zde centrální vytápění, tj. každý byt má svůj kotel na pevná paliva, bytovky vystavěl lesní podnik. Může žádat majitel nemovitosti sám nebo musí SVJ jako celek?

Musí žádat vlastník bytové jednotky. Pokud vlastní bytovou jednotku se samostatným zdrojem vytápění, který splňuje podmínky programu pro výměnu, může žádat v případě, že se jeho příjmy za rok 2020 (a případně příjmy dalších členů domácnosti) vejdou do stanoveného limitu.