Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Interní protikorupční program SFŽP ČR

Interní protikorupční program SFŽP ČR

Oznamování podezření ze spáchání protiprávního jednání ve státní službě

Pro oznamovatele podezření jsme zřídili elektronickou adresu a fyzickou schránku v budově našeho úřadu.

V souladu s ustanovením § 2 nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, byla pro tyto účely zřízena elektronická adresa a fyzická schránka:

  • elektronická adresa je: nekale_jednani@sfzp.cz
  • fyzická schránka je umístěna v budově Olbrachtova 2006/9, vedle hlavní recepce v přízemí vpravo směrem ke vstupu k otočným dveřím. Je označena znakem Státního fondu životního prostředí ČR a nápisem „Oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadě“.

Funkcí prošetřovatelky podezření ze spáchání protiprávního jednání byly v SFŽP ČR pověřeny Ing. Soňa Sýkorová, tajemnice ředitele Fondu, a JUDr. Ing. Kristína Miedzgová, referentka Oddělení personalistiky a státní služby.

V případě, že oznámení podá státní zaměstnanec, který oznámí podezření ze spáchání protiprávního jednání představeným, státním zaměstnancem, jiným zaměstnancem nebo osobou ve služebním poměru podle jiného právního předpisu při výkonu státní služby, práce nebo veřejné funkce nebo v souvislosti s ním podle tohoto nařízení nebo postupem podle jiného právního předpisu, a to i anonymně, nesmí být v souvislosti s tímto jednáním postižen, znevýhodněn nebo vystaven nátlaku (viz § 1 nařízení vlády).

Oblast etického jednání je na SFŽP ČR řešena Etickým kodexem zaměstnanců SFŽP ČR, jež je součástí vnitřního předpisu SM 05 – Pracovní řád a Etickým kodexem Státního fondu životního prostředí ČR, jež je součástí vnitřního předpisu SM 01 – Služební řád.

Poradci a poradní orgány