Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Státní fond životního prostředí České republiky se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se Zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.sfzp.cz, www.novazelenausporam.cz, 2014-2021.novazelenausporam.cz, www.narodniprogramzp.cz, bf.sfzp.cz, publicita.sfzp.cz.

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodů prvků nesouladu a nebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nesouladu se zákonem o přístupnosti:

  • Některé odkazy neobsahují identifikaci jejích účelu ve formě popisku
  • Některé prvky nejsou dosažitelné pomocí klávesnice

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže:

  • Některé starší obrázky postrádají alternativní textový popis
  • V některých případech nedostatečný kontrast písma a textových prvků

Aktuálně probíhá implementace úprav s cílem dosáhnout souladu s platnou legislativou.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 3. prosince 2023. Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, aby tyto stránky byly přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám vědět. Pro sdělení námětů, stížností či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek využijte e-mailovou schránku: komunikace@sfzp.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Digitální a informační agentura
Na Vápence 915/14
130 00 Praha 3

e-mail: pristupnost@dia.gov.cz