Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O Modernizačním fondu

O Modernizačním fondu

Změna klimatu a uhlíková neutralita v roce 2050 představují výzvu nejenom pro Česko, ale pro celou Evropu. Jak urychlit dekarbonizaci české energetiky a urychlit přechod na klimaticky neutrální společenství? Evropská komise zřídila ve Směrnici 2003/87/ES na období 2021–2030 tzv. Modernizační fond, který nabídne členským státům Evropské unie miliardové investice na rozvoj nízkouhlíkových technologií, modernizaci energetických systémů a zlepšení energetické účinnosti.

Modernizační fond: Podpora udržitelných technologií i nástroj Zelené dohody

Modernizační fond čerpá prostředky zejména z monetizace 2 % celkového počtu emisních povolenek v systému EU ETS na období 2021–2030. Zaměřuje se na tyto prioritní oblasti:

  • výroba a využití energie z obnovitelných zdrojů,
  • energetická účinnost,
  • zařízení pro akumulaci a distribuci energie.

Evropská komise rovněž uvádí Modernizační fond ve strategickém balíčku opatření nazvaném Zelená dohoda, který představila koncem roku 2019. Modernizační fond je zde uveden jako jeden z nástrojů zaměřujících se na oblast klimatu a energetiky, který přispěje k přechodu EU na udržitelnější hospodářství.

Bližší informace o Modernizačním fondu naleznete v anglickém jazyce na webových stránkách modernisationfund.eu.

Modernizační fond v České republice

Jaká je alokace Modernizačního fondu?

Celková částka, která je dostupná pro Českou republiku, je při současných cenách emisních povolenek minimálně 150 miliard korun. Tato částka představuje 15,6 % celkových prostředků Modernizačního fondu.

Prostředky jsou příjmem Státního fondu životního prostředí ČR. Prostřednictvím Modernizačního fondu se využijí rovněž výnosy z povolenek podle čl. 10c odst. 4 směrnice 2003/87/ES (tzv. derogační povolenky) a 50 % výnosů z povolenek podle čl. 10 odst. 2 písm. b) směrnice 2003/87/ES (tzv. solidární povolenky).

Kdy bude možné čerpat prostředky z Modernizačního fondu v ČR?

V následujících 10 letech. První standardní výzvy z Modernizačního fondu budou vypsány během dubna 2021.

Mechanismus nastavení implementace Modernizačního fondu, rozvržení do oblastí, které mají přispět k naplnění klimatických cílů České republiky, a další zastřešující informace jsou uvedeny v Obecném programovém dokumentu pro implementaci Modernizačního fondu v České republice.

Státní fond životního prostředí implementuje Modernizační fond

V rámci zákona o obchodování s emisními povolenkami byl stanoven Státní fond životního prostředí České republiky příjemcem prostředků z Modernizačního fondu a plní roli zprostředkovatele tohoto finančního mechanismu.

Financování opatření z Modernizačního fondu probíhá prostřednictvím 9 samostatných programů, v nchž budou postupně stanoveny konkrétní formy a podmínky podpory.

Máte dotaz? Kontaktujte nás

E-mail: modernizacni.fond@sfzp.cz

K dispozici jsou vám pracovníci Oddělení pro Modernizační a Inovační fond – KONTAKTY

S konkrétními dotazy k jednotlivým programům se můžete také obrátit na níže uvedené kontakty.

Program Jméno a příjmení Pozice Telefon E-mail
HEAT Ing. Zdeňka Hlavatá vedoucí Oddělení ochrany ovzduší a teplárenství 267 994 466 zdenka.hlavata@sfzp.cz
RES+ Ing. Ondřej Vrbický vedoucí Oddělení OZE v energetice 267 994 555 ondrej.vrbicky@sfzp.cz
ENERG ETS Ing. Karel Kovářík vedoucí Oddělení energetické účinnosti v průmyslu II. 267 994 524 karel.kovarik@sfzp.cz
ENERG ETS Ing. Ondřej Sejkora vedoucí Oddělení energetické účinnosti v průmyslu I. 267 994 442 ondrej.sejkora@sfzp.cz