Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O Modernizačním fondu

O Modernizačním fondu

Změna klimatu a uhlíková neutralita v roce 2050 představují výzvu nejenom pro Česko, ale pro celou Evropu. Jak urychlit dekarbonizaci české energetiky a urychlit přechod na klimaticky neutrální společenství? Evropská komise zřídila ve Směrnici 2003/87/ES na období 2021–2030 tzv. Modernizační fond, který nabídne členským státům Evropské unie miliardové investice na rozvoj nízkouhlíkových technologií, modernizaci energetických systémů a zlepšení energetické účinnosti.

Modernizační fond: Podpora udržitelných technologií i nástroj Zelené dohody

Modernizační fond čerpá prostředky zejména z monetizace 2 % celkového počtu emisních povolenek v systému EU ETS na období 2021–2030. Zaměřuje se na tyto prioritní oblasti:

  • výroba a využití energie z obnovitelných zdrojů,
  • energetická účinnost,
  • zařízení pro akumulaci a distribuci energie.

Evropská komise rovněž uvádí Modernizační fond ve strategickém balíčku opatření nazvaném Zelená dohoda, který představila koncem roku 2019. Modernizační fond je zde uveden jako jeden z nástrojů zaměřujících se na oblast klimatu a energetiky, který přispěje k přechodu EU na udržitelnější hospodářství.

Bližší informace o Modernizačním fondu naleznete v anglickém jazyce na webových stránkách modernisationfund.eu.

Modernizační fond v České republice

Jaká je alokace Modernizačního fondu?

Celková částka, která je dostupná pro Českou republiku, se odvíjí od cen na trhu emisních povolenek. Aktuálně je to minimálně 300 miliard korun.

Prostředky jsou příjmem Státního fondu životního prostředí ČR. Prostřednictvím Modernizačního fondu se využijí rovněž výnosy z povolenek podle čl. 10c odst. 4 směrnice 2003/87/ES (tzv. derogační povolenky) a 50 % výnosů z povolenek podle čl. 10 odst. 2 písm. b) směrnice 2003/87/ES (tzv. solidární povolenky).

Kdy bude možné čerpat prostředky z Modernizačního fondu v ČR?

V následujících 10 letech. První standardní výzvy z Modernizačního fondu byly vypsány v roce 2021.

Mechanismus nastavení implementace Modernizačního fondu, rozvržení do oblastí, které mají přispět k naplnění klimatických cílů České republiky, a další zastřešující informace jsou uvedeny v Obecném programovém dokumentu pro implementaci Modernizačního fondu v České republice.

Státní fond životního prostředí implementuje Modernizační fond

V rámci zákona o obchodování s emisními povolenkami byl stanoven Státní fond životního prostředí České republiky příjemcem prostředků z Modernizačního fondu a plní roli zprostředkovatele tohoto finančního mechanismu.

Financování opatření z Modernizačního fondu probíhá prostřednictvím samostatných programů, v nchž budou postupně stanoveny konkrétní formy a podmínky podpory.

Máte dotaz? Kontaktujte nás

E-mail: modernizacni.fond@sfzp.cz

K dispozici jsou vám pracovníci Oddělení pro Modernizační a Inovační fond – KONTAKTY

S konkrétními dotazy k jednotlivým programům se můžete také obrátit na níže uvedené kontakty.

Program Jméno a příjmení Pozice Telefon E-mail
HEAT Ing. Zdeňka Hlavatá vedoucí Oddělení ochrany ovzduší a teplárenství 267 994 466 zdenka.hlavata@sfzp.cz
RES+ Ing. Ondřej Vrbický vedoucí Oddělení OZE v energetice 267 994 555 ondrej.vrbicky@sfzp.cz
ENERG ETS Ing. Karel Kovářík vedoucí Oddělení energetické účinnosti v průmyslu II. 267 994 524 karel.kovarik@sfzp.cz
ENERG ETS Ing. Ondřej Sejkora vedoucí Oddělení energetické účinnosti v průmyslu I. 267 994 442 ondrej.sejkora@sfzp.cz