Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Legislativa > Poplatková agenda > Odpady

Odpady

S účinností od 1. 1. 2021 se správcem poplatku za ukládání odpadů na skládku stal Státní fond životního prostředí České republiky. Základní pravidla a postupy správy poplatku jsou upraveny v zákoně č. 541/2020 Sb., o odpadech a v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Plátce poplatku je povinen podat vyúčtování za ukládání odpadů na skládku do 25 dnů po uplynutí poplatkového období, tedy čtvrtletí. Vyúčtování se podává prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí – ISPOP >.

Struktura poplatkového vyúčtování

Kontakty

E-mail: poplatky.odpady@sfzp.cz

  • Slouží pro informace provozovatelům skládek, k dotazům týkajícím se poplatkové agendy a pro případné dotazy na přeregistraci vozidel a nakládání s obaly.
Jméno a příjmení  Pozice Telefon Mobil E-Mail
Ing. Ferinová Karla ředitelka odboru 267 994 410 725 308 498 karla.ferinova@sfzp.cz
Ing. Slavík Jan vedoucí oddělení 267 994 642 724 001 772 jan.slavik@sfzp.cz 
Mgr. PhDr. Brychta Jan referent emisního poplatku 267 994 407 777 141 105 jan.brychta@sfzp.cz
Mgr. Dulevová Kateřina referent odpady 267 994 610 602 676 275 katerina.dulevova@sfzp.cz
Ing. Havlová Zuzana referent odpady 267 994 419 725 780 144 zuzana.havlova@sfzp.cz
Ing. Havrda Marcel referent odpady 267 994 380 733 690 053 marcel.havrda@sfzp.cz
Ing. Hřích Jan, CSc. referent obaly 267 994 453 725 796 997 jan.hrich@sfzp.cz
Ing. Škáchová Eva referent odpady 267 994 177 736 756 027 eva.skachova@sfzp.cz

Úřední hodiny

Pondělí 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Středa 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00