Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Legislativa > Poplatková agenda > Odpady

Odpady

S účinností od 1. 1. 2021 se správcem poplatku za ukládání odpadů na skládku stal Státní fond životního prostředí České republiky. Základní pravidla a postupy správy poplatku jsou upraveny v zákoně č. 541/2020 Sb., o odpadech a v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Plátce poplatku je povinen podat vyúčtování za ukládání odpadů na skládku do 25 dnů po uplynutí poplatkového období, tedy čtvrtletí. Vyúčtování se podává prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí – ISPOP >.

Struktura poplatkového vyúčtování

Kontakty

E-mail: poplatky.odpady@sfzp.cz

  • Slouží pro informace provozovatelům skládek, k dotazům týkajícím se poplatkové agendy a pro případné dotazy na přeregistraci vozidel a nakládání s obaly.
Jméno a příjmení  Pozice Telefon E-Mail
Ing. Karla Ferinová ředitelka odboru 725 308 498 karla.ferinova@sfzp.cz
Ing. Jan Slavík vedoucí oddělení 724 001 772 jan.slavik@sfzp.cz 
Mgr. PhDr. Jan Brychta referent emisního poplatku 777 141 105 jan.brychta@sfzp.cz
Mgr. Kateřina Dulevová referentka odpady 602 676 275 katerina.dulevova@sfzp.cz
Ing. Zuzana Havlová referentka odpady 725 780 144 zuzana.havlova@sfzp.cz
Ing. Marcel Havrda referent odpady 733 690 053 marcel.havrda@sfzp.cz
Ing. Jan Hřích, CSc. referent obaly 725 796 997 jan.hrich@sfzp.cz
Ing. Eva Škáchová referentka odpady 736 756 027 eva.skachova@sfzp.cz

Úřední hodiny

Pondělí 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Středa 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00