Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Legislativa > Poplatková agenda > Odpady

Odpady

S účinností od 1. 1. 2021 se správcem poplatku za ukládání odpadů na skládku stal Státní fond životního prostředí České republiky. Základní pravidla a postupy správy poplatku jsou upraveny v zákoně č. 541/2020 Sb., o odpadech a v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Plátce poplatku je povinen podat vyúčtování za ukládání odpadů na skládku do 25 dnů po uplynutí poplatkového období, tedy čtvrtletí. Vyúčtování se podává prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí – ISPOP >.

Struktura poplatkového vyúčtování

Kontakty

E-mail: poplatky.odpady@sfzp.cz

  • Slouží pro informace provozovatelům skládek, k dotazům týkajícím se poplatkové agendy a pro případné dotazy na přeregistraci vozidel a nakládání s obaly.
Jméno a příjmení  Pozice Telefon Mobil E-Mail
Ing. Karla Ferinová ředitelka odboru 267 994 410 725 308 498 karla.ferinova@sfzp.cz
Ing. Jan Slavík vedoucí oddělení 267 994 642 724 001 772 jan.slavik@sfzp.cz 
Mgr. PhDr. Jan Brychta referent emisního poplatku 267 994 407 777 141 105 jan.brychta@sfzp.cz
Mgr. Kateřina Dulevová referentka odpady 267 994 610 602 676 275 katerina.dulevova@sfzp.cz
Ing. Zuzana Havlová referentka odpady 267 994 610 725 780 144 zuzana.havlova@sfzp.cz
Ing. Marcel Havrda referent odpady 267 994 151 733 690 053 marcel.havrda@sfzp.cz
Ing. Jan Hřích, CSc. referent obaly 267 994 419 725 796 997 jan.hrich@sfzp.cz
Ing. Eva Škáchová referentka odpady 267 994 151 736 756 027 eva.skachova@sfzp.cz

Úřední hodiny

Pondělí 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Středa 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00