O SFŽP ČR

Státní fond životního prostředí České republiky, založený v roce 1992, je významnou státní institucí rezortu životního prostředí. Podrobnější informace o poslání a činnosti organizace najdete na stránkách O nás, Vedení SFŽP ČR, Organizační struktura či Ekologické desatero zaměstnanců SFŽP ČR.

Z důvodu podpory whistleblowingu, tedy klíčového nástroje boje proti korupci a dalším nekalým praktikám ve veřejném sektoru jsme vytvořili vlastní Interní protikorupční program SFŽP ČR.

Na stránce Úřední deska zveřejňujeme průběžně vydávaná oznámení. Podrobné údaje o činnosti organizace v průběhu let najdete ve výročních zprávách. Dotazy na specifické informace zodpovíme na kontaktech uvedených na stránkách jednotlivých dotačních programů nebo o ně požádat podle zákonů č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

Státní fond životního prostředí ČR nabízí perspektivní a zajímavé zaměstnání.