Výzvy z Norských fondů

Vybrat dotace dle

18.8.2020
Příjem žádostí: 14.9.2020 - 30.11.2020 Alokace: 78 000 000  Kč
Podporu až 5,2 milionů korun mohou získat zájemci v dotační výzvě Rondane na menší projekty zaměřené na ochranu a zachování ohrožených přírodních biotopů a druhů uvedených na červených seznamech. Opatření musí být provedena mimo chráněná území.