Výzvy z Norských fondů

Vybrat dotace dle

11.10.2021
Příjem žádostí: 11.10.2021 - 13.12.2021 Alokace: 150 254 598  Kč
Výzva je zaměřena podporu vědecko-výzkumných a inovativních projektů vedoucích ke zlepšování stavu ekosystémů a k ochraně biodiverzity a přenos příkladů dobré praxe do podmínek ochrany životního prostředí v České republice.
24.9.2021
Příjem žádostí: 24.9.2021 - 24.11.2021 Alokace: 93 600 572  Kč
Dotační výzva z programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu Norských fondů se zaměřuje na ochranu jakosti vod České republiky a snižování znečištění povrchových vod mikropolutanty. Druhé kolo je určeno pro žadatele, kteří v prvním kole výzvy získali hodnocení doporučeno/doporučeno s výhradou.