Výzvy z Norských fondů

Vybrat dotace dle

8.4.2021
Příjem žádostí: 8.4.2021 - 11.6.2021 Alokace: 150 254 598  Kč
Výzva je zaměřena předkládání projektových záměrů týkajících se vědecko-výzkumných projektů, inovativních projektů a přenosu příkladů dobré praxe do podmínek ochrany životního prostředí v České republice.
8.4.2021
Příjem žádostí: 8.4.2021 - 11.6.2021 Alokace: 93 600 572  Kč
Dotační výzva z programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu se zaměřuje na ochranu jakosti vod České republiky a snižování znečištění povrchových vod mikropolutanty.