Výzvy z Norských fondů

Vybrat dotace dle

9.12.2022
Příjem žádostí: 9.12.2022 - 9.2.2023 Alokace: 25 000 000  Kč
Poslední výzva vyhlášená v aktuálním programovém období Norských fondů se zaměřuje na podporu monitoringu a identifikace místního znečištění ovzduší zapříčiněného lokálními topeništi.