Výzvy z Norských fondů

Vybrat dotace dle

12.7.2022
Příjem žádostí: 12.7.2022 - 10.10.2022 Alokace: 78 000 000  Kč
Nabízíme až 90% dotaci laboratořím na pořízení přístrojů na analýzu mikropolutantů a zavedení nebo optimalizaci analytických metod pro monitoring povrchových vod dle směrnice 2000/60/ES.