Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Modernizační fond

Modernizační fond

Jak podpořit přechod Evropské unie na klimaticky neutrální společenství? Evropská komise zřídila ve Směrnici 2003/87/ES na období 2021–2030 tzv. Modernizační fond, který umožní investice do modernizace energetických systémů a zlepšení energetické účinnosti. Státní fond životního prostředí České republiky byl pověřen implementací tohoto nového finančního nástroje v podmínkách České republiky.

Modernizační fond: Podpora udržitelných technologií i nástroj Zelené dohody

Modernizační fond, který čerpá prostředky zejména z monetizace 2 % celkového počtu emisních povolenek v systému EU ETS na období 2021–2030, se zaměřuje v perspektivě udržitelných technologií především na tyto prioritní oblasti:

  • výroba a využití energie z obnovitelných zdrojů,
  • energetická účinnost,
  • zařízení pro akumulaci a distribuci energie.

Evropská komise rovněž uvádí Modernizační fond ve strategickém balíčku opatření nazvaném Zelená dohoda. Tento dokument představila Evropská komise koncem roku 2019 a Modernizační fond je zde představen jako jeden z nástrojů zaměřujících se na oblast klimatu a energetiky, který přispívá k zajištění přechodu EU na udržitelnější hospodářství.

Další informace o Modernizačním fondu naleznete v anglickém jazyce na těchto stránkách Evropské komise.

Modernizační fond v České republice

Implementace Modernizačního fondu bude v České republice probíhat prostřednictvím několika samostatných programů, v rámci kterých budou stanoveny konkrétní formy a podmínky podpory. Nastavení těchto programů je aktuálně předmětem intenzivních vyjednávání a diskuzí.

Jaká je alokace Modernizačního fondu? Podíl prostředků z Modernizačního fondu činí pro Českou republiku 15,6 %. Prostředky jsou příjmem Státního fondu životního prostředí ČR. Prostřednictvím Modernizačního fondu se využijí rovněž výnosy z povolenek podle čl. 10c odst. 4 směrnice 2003/87/ES (tzv. derogační povolenky) a 50 % výnosů z povolenek podle čl. 10 odst. 2 písm. b) směrnice 2003/87/ES (tzv. solidární povolenky).

Celková částka, která je dostupná pro Českou republiku při současných cenách emisních povolenek, je přibližně 120 miliard korun.

Státní fond životního prostředí implementuje nový Modernizační fond

Státní fond životního prostředí České republiky byl v rámci zákona o obchodování s emisními povolenkami stanoven jako příjemce prostředků z Modernizačního fondu a bude plnit roli zprostředkovatele tohoto finančního mechanismu.

Pro aktuální informace o přípravě Modernizačního fondu a jednotlivých programů sledujte internetové stránky Státního fondu životního prostředí České republiky.

Kontakty

V případě dotazů k Modernizačnímu a Inovačnímu fondu kontaktujte zástupce z Oddělení pro Modernizační a Inovační fond Odboru mezinárodních programů a fondů:

  • Oldřich Mužík, Ph.D., vedoucí oddělení, e-mail: oldrich.muzik@sfzp.cz, tel. 267 994 614
  • Ing. Jaroslav Blažek, Ph.D., projektový manažer specializovaný na Modernizační fond, e-mail: jaroslav.blazek@sfzp.cz, tel. 267 994 434