Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Modernizační fond

Modernizační fond

Jak podpořit přechod Evropské unie na klimaticky neutrální společenství? Evropská komise zřídila ve Směrnici 2003/87/ES na období 2021–2030 tzv. Modernizační fond, který umožní investice do modernizace energetických systémů a zlepšení energetické účinnosti. Státní fond životního prostředí České republiky byl pověřen implementací tohoto nového finančního nástroje v podmínkách České republiky.

Modernizační fond: Podpora udržitelných technologií i nástroj Zelené dohody

Modernizační fond, který čerpá prostředky zejména z monetizace 2 % celkového počtu emisních povolenek v systému EU ETS na období 2021–2030, se zaměřuje v perspektivě udržitelných technologií především na tyto prioritní oblasti:

  • výroba a využití energie z obnovitelných zdrojů,
  • energetická účinnost,
  • zařízení pro akumulaci a distribuci energie.

Evropská komise rovněž uvádí Modernizační fond ve strategickém balíčku opatření nazvaném Zelená dohoda. Tento dokument představila Evropská komise koncem roku 2019 a Modernizační fond je zde představen jako jeden z nástrojů zaměřujících se na oblast klimatu a energetiky, který přispívá k zajištění přechodu EU na udržitelnější hospodářství.

Další informace o Modernizačním fondu naleznete v anglickém jazyce na těchto stránkách Evropské komise.

Modernizační fond v České republice

Jaká je alokace Modernizačního fondu?

Celková částka, která je dostupná pro Českou republiku při současných cenách emisních povolenek, je přibližně 150 miliard korun, což představuje 15,6 % celkových prostředků Modernizačního fondu.

Prostředky jsou příjmem Státního fondu životního prostředí ČR. Prostřednictvím Modernizačního fondu se využijí rovněž výnosy z povolenek podle čl. 10c odst. 4 směrnice 2003/87/ES (tzv. derogační povolenky) a 50 % výnosů z povolenek podle čl. 10 odst. 2 písm. b) směrnice 2003/87/ES (tzv. solidární povolenky).

Kdy bude možné čerpat prostředky z Modernizačního fondu v ČR?

V následujících 10 letech. První výzvy z Modernizačního fondu budou vypsány v polovině roku 2021.

Mechanismus nastavení implementace Modernizačního fondu, návrh na rozvržení jeho alokace do oblastí, které mají přispět k naplnění klimatických cílů České republiky a další zastřešující informace, jsou uvedeny v Obecném programovém dokumentu pro implementaci Modernizačního fondu v České republice, který bude předložen v prosinci 2020 ke schválení vládou ČR.

Státní fond životního prostředí implementuje nový Modernizační fond

Státní fond životního prostředí České republiky byl v rámci zákona o obchodování s emisními povolenkami stanoven jako příjemce prostředků z Modernizačního fondu a plní roli zprostředkovatele tohoto finančního mechanismu.

Implementace Modernizačního fondu bude probíhat prostřednictvím 9 samostatných programů, v rámci kterých budou stanoveny konkrétní formy a podmínky podpory. Nastavení těchto programů je aktuálně předmětem intenzivních vyjednávání a diskuzí.

Informace o jejich přípravě, včetně navrhovaných podmínek programů, budou zveřejňovány a aktualizovány na těchto stránkách spolu s dalšími dokumenty a informacemi, např. k vyhlašovaným výzvám z programů.

Nevíte si rady?

Kontaktujte zástupce z Oddělení pro Modernizační a Inovační fond Odboru mezinárodních programů a fondů:

  • Oldřich Mužík, Ph.D., vedoucí oddělení, e-mail: oldrich.muzik@sfzp.cz, tel. 267 994 614
  • Ing. Jaroslav Blažek, Ph.D., projektový manažer specializovaný na Modernizační fond, e-mail: jaroslav.blazek@sfzp.cz, tel. 267 994 434