Modernizační fond

previous arrow
next arrow
Slider

 

Česká republika zahajuje jako jedna z prvních v EU čerpání peněz z Modernizačního fondu. Investice ve výši min. 150 miliard korun půjdou v následujících deseti letech na zelené projekty, které výrazně sníží závislost Česka na spalování uhlí a urychlí přechod k čistým zdrojům energie. Cílem investic je přispět ke snížení škodlivých emisí do ovzduší.

Hlavní přínosy Modernizačního fondu

  • rychlejší nástup obnovitelných zdrojů energie a nových technologií,
  • plnění národních emisních a klimatických cílů,
  • vyšší zaměstnanost a ekonomická prosperita státu,
  • snížení emisí CO2 a celkové zlepšení kvality ovzduší.

Objem prostředků

Pro Českou republiku bude dostupných minimálně 150 miliard korun, což představuje 15,6 % z celkových prostředků Modernizačního fondu.

Kdo bude moci požádat o dotaci

Dotace jsou otevřeny širokému spektru žadatelů. Se svými investičními záměry se mohou hlásit zástupci veřejného i soukromého sektoru, malé i velké podniky.

Kam prostředky směřují

Dotaci bude možné získat v 9 programech na řadu opatření k úspoře energií – od modernizace veřejného osvětlení, pořízení elektrobusů, energetických úpor v budovách, snižování emisí v průmyslu a energetice až po výstavbu fotovoltaických elektráren či větrníků.