Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Legislativa > Poplatková agenda > Odpady > Emisní poplatek vozidel

Emisní poplatek vozidel

Emisní poplatek pro vozidla kategorie M1 nebo N1 způsobilé vypouštět emise ve výfukových plynech dle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností

Dne 1. 1. 2021 vstoupil v účinnost nový zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. V souvislosti s tímto zákonem nedochází ve výši, či způsobu platby emisních poplatků oproti již neplatnému zákonu č. 185/2021 Sb., o odpadech k žádným změnám.

Správcem poplatku je příslušná obec s rozšířenou působností, Fond je příjemcem poplatku.

Výše emisního poplatku:

  • 3 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2
  • 5 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1
  • 10 000 Kč v případě nesplnění mezních hodnot emisí EURO 1

Povinné subjekty odvádí emisní poplatek na bankovní účet SFŽP ČR 20001-9025001/0710 vedený u ČNB Praha.

  • Variabilní symbol 577
  • AV pole (textové) musí obsahovat jednoznačnou identifikaci plátce, tj. název příslušného OÚ či MÚ, a to bez mezery v textu, např. MÚTřebíč.