Výzvy Modernizačního fondu

Vybrat dotace dle

21.12.2023
Příjem žádostí: 1.3.2024 - 31.10.2024 Alokace: 3 000 000 000  Kč
Celkem 3 miliardy korun míří na podporu výstavby fotovoltaických elektráren do 5 MW k výrobě zelené energie pro vlastní spotřebu.
21.12.2023
Příjem žádostí: 15.5.2024 - 10.9.2024 Alokace: 4 000 000 000  Kč
Dotace podpoří výstavby fotovoltaických elektráren s výkonem nad 1 MWp, akumulaci vyrobené elektřiny a elektrolyzéry na výrobu vodíku.
21.12.2023
Příjem žádostí: 1.3.2024 - 31.10.2024 Alokace: 1 000 000 000  Kč
Dotace podpoří instalace fotovoltaických elektráren na veřejných budovách a další infrastruktuře ve vlastnictví obcí. Podpora se bude vztahovat i na rekonstrukci střech, na kterých budou fotovoltaické panely umístěny a na modernizaci související elektroinstalace.
21.12.2023
Příjem žádostí: 1.3.2024 - 31.10.2024 Alokace: 1 000 000 000  Kč
Dotace v celkové výši 1 miliardy korun podpoří instalace fotovoltaických elektráren na budovách a další infrastruktuře ve vlastnictví krajů, obcí, samospráv, církví a jimi zřizovaných příspěvkových organizací, právnických osob a společností, včetně sdružených projektů.
3.10.2023
Příjem žádostí: 16.10.2023 - 28.6.2024 Alokace: 1 500 000 000  Kč
Výzva se zaměřuje na podporu úsporných opatření u budov veřejného sektoru na území hl. města Prahy, která povedou ke snížení spotřeby energie, vyššímu využití obnovitelných zdrojů a zvýšení adaptability budov na změnu klimatu.
3.10.2023
Příjem žádostí: 16.10.2023 - 28.6.2024 Alokace: 2 000 000 000  Kč
Z výzvy lze čerpat podporu na úsporná opatření u památkově chráněných či architektonicky cenných budov veřejného sektoru., která povedou ke snížení energetické náročnosti, úspoře energie z neobnovitelných zdrojů a využití obnovitelných zdrojů energie.
26.4.2023
Příjem žádostí: 26.4.2023 - 29.3.2024 Alokace: 1 000 000 000  Kč
Podpora je zaměřena na modernizaci soustav zásobování tepelnou energií (SZTE), zejména rozvodů včetně předávacích stanic a řídicích a zabezpečovacích systémů, na území hl. m. Prahy.