Výzvy Modernizačního fondu

Vybrat dotace dle

30.6.2021
Příjem žádostí: 19.7.2021 - 31.1.2022 Alokace: 1 400 000 000  Kč
Na projekty do 15 mil. EUR, které povedou prostřednictvím modernizace zdrojů energie ke zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí oxidu uhličitého v průmyslu, je v rámci výzvy ENERG ETS č. 1/2021 alokováno 1,4 mld. Kč.
30.6.2021
Příjem žádostí: 19.7.2021 - 31.1.2022 Alokace: 1 000 000 000  Kč
Snížení konečné spotřeby energie anebo snížení emisí oxidu uhličitého ve výrobním nebo zpracovatelském procesu prostřednictvím modernizace (rekonstrukce nebo náhrady) či změny konfigurace výrobních nebo zpracovatelských zařízení. To je cíl této výzvy na podporu modernizace technologií do 15 mil. EUR, na kterou je alokována 1 mld. korun.
30.6.2021
Příjem žádostí: 19.7.2021 - 31.3.2022 Alokace: 5 000 000 000  Kč
Na projekty modernizace zdrojů a technologií nad 15 mil. EUR je zaměřena výzva ENERG ETS č. 3/2021. Alokovaná částka činí 5 miliard korun.
31.5.2021
Příjem žádostí: 12.7.2021 - 15.11.2021 Alokace: 1 000 000 000  Kč
Pro fotovoltaické elektrárny do 1 MWp je určena dotační výzva RES+ č. 1/2021 z Modernizačního fondu. Jejím cílem je snížení emisí skleníkových plynů, modernizace energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie.
31.5.2021
Příjem žádostí: 12.7.2021 - 29.10.2021 Alokace: 3 500 000 000  Kč
Pro fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp je určena dotační výzva RES+ č. 2/2021 z Modernizačního fondu. Jejím cílem je snížení emisí skleníkových plynů, modernizace energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie.
26.4.2021
Příjem žádostí: 24.5.2021 - 14.1.2022 Alokace: 1 400 000 000  Kč
Podpořit rychlý přechod tepláren na čisté zdroje energie je hlavním cílem první dotační výzvy z programu HEAT. Výzva je určena pro menší projekty s podporou do 15 milionů eur.
26.4.2021
Příjem žádostí: 24.5.2021 - 14.1.2022 Alokace: 5 000 000 000  Kč
Druhá dotační výzva z programu HEAT je určena teplárnám, tedy vlastníkům soustav pro zásobování tepelnou energií, na rekonstrukci nebo náhradu zdroje tepla v soustavách pro zásobování teplem. Z této výzvy budou podpořeny velké projekty s podporou nad 15 milionů eur.