Výzvy Modernizačního fondu

Vybrat dotace dle

26.4.2023
Příjem žádostí: 26.4.2023 - 30.11.2023 Alokace: 1 000 000 000  Kč
Podpora je zaměřena na modernizaci soustav zásobování tepelnou energií (SZTE), zejména rozvodů včetně předávacích stanic a řídicích a zabezpečovacích systémů, na území hl. m. Prahy.
30.6.2022
Příjem žádostí: 17.8.2022 - 29.9.2023 Alokace: 1 500 000 000  Kč
Malé obce mohou čerpat až 75% podporu na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných (nekomerčních) budov, a to včetně ukládání energie, souvisejících rekonstrukcí střech a vnitřních rozvodů či pořízení systémů na řízení spotřeby energie.
30.6.2022
Příjem žádostí: 17.8.2022 - 29.9.2023 Alokace: 2 500 000 000  Kč
Dotační výzva je určena pro větší obce, veřejné subjekty a subjekty vlastněné 100% veřejným sektorem na pořízení fotovoltaických panelů na střechy a přístřešky veřejných i komerčních budov a veřejné pozemky. Žadatelé navíc budou moci dotací pokrýt náklady na zařízení na ukládání jak elektrické, tak tepelné energie a její řízenou spotřebu.
30.6.2022
Příjem žádostí: 25.7.2022 - 29.9.2023 Alokace: 15 000 000 000  Kč
Podpořit přechod tepláren na čisté zdroje energie je hlavním cílem této dotační výzvy z programu HEAT. Podpora je poskytována na rekonstrukci či náhradu starého zdroje za nový, v obou případech je podmínkou, že musí dojít ke změně palivové základny na čistý zdroj.