Výzvy Modernizačního fondu

Vybrat dotace dle

1.11.2022
Příjem žádostí: 29.11.2022 - 30.6.2023 Alokace: 5 000 000 000  Kč
Snížení emisí skleníkových plynů, modernizace energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie. To je cíl této výzvy na podporu modernizace zdrojů a technologií do 15 mil. EUR, na kterou je alokováno 5 mld. korun.
1.11.2022
Příjem žádostí: 29.11.2022 - 30.6.2023 Alokace: 8 000 000 000  Kč
Snížení emisí skleníkových plynů, modernizace energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie. To je cíl této výzvy na podporu modernizace zdrojů a technologií nad 15 mil. EUR, na kterou je alokováno 8 mld. korun.
30.6.2022
Příjem žádostí: 17.8.2022 - 30.6.2023 Alokace: 1 500 000 000  Kč
Malé obce mohou čerpat až 75% podporu na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných (nekomerčních) budov, a to včetně ukládání energie, souvisejících rekonstrukcí střech a vnitřních rozvodů či pořízení systémů na řízení spotřeby energie.
30.6.2022
Příjem žádostí: 17.8.2022 - 30.6.2023 Alokace: 2 500 000 000  Kč
Dotační výzva je určena pro větší obce, veřejné subjekty a subjekty vlastněné 100% veřejným sektorem na pořízení fotovoltaických panelů na střechy a přístřešky veřejných i komerčních budov a veřejné pozemky. Žadatelé navíc budou moci dotací pokrýt náklady na zařízení na ukládání jak elektrické, tak tepelné energie a její řízenou spotřebu.
30.6.2022
Příjem žádostí: 25.7.2022 - 30.6.2023 Alokace: 15 000 000 000  Kč
Podpořit přechod tepláren na čisté zdroje energie je hlavním cílem této dotační výzvy z programu HEAT. Podpora je poskytována na rekonstrukci či náhradu starého zdroje za nový, v obou případech je podmínkou, že musí dojít ke změně palivové základny na čistý zdroj.