Výzvy Modernizačního fondu

Vybrat dotace dle

26.4.2021
Příjem žádostí: 24.5.2021 - 14.1.2022 Alokace: 1 400 000 000  Kč
Podpořit rychlý přechod tepláren na čisté zdroje energie je hlavním cílem první dotační výzvy z programu HEAT. Výzva je určena pro menší projekty s podporou do 15 milionů eur.
26.4.2021
Příjem žádostí: 24.5.2021 - 14.1.2022 Alokace: 5 000 000 000  Kč
Druhá dotační výzva z programu HEAT je určena teplárnám, tedy vlastníkům soustav pro zásobování tepelnou energií, na rekonstrukci nebo náhradu zdroje tepla v soustavách pro zásobování teplem. Z této výzvy budou podpořeny velké projekty s podporou nad 15 milionů eur.