Výzvy Modernizačního fondu

Vybrat dotace dle

15.7.2024
Příjem žádostí: 15.7.2024 - 28.2.2025 Alokace: 230 000 000  Kč
Dotace 230 mil. korun podpoří komplexní obnovu a modernizaci soustav veřejného osvětlení s cílem snížení konečné spotřeby energie, úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů, úspory emisí CO2 a omezení světelného znečištění v obcích na území národních parků.
13.6.2024
Příjem žádostí: 15.7.2024 - 29.11.2024 Alokace: 20 000 000 000  Kč
Celkem 20 miliard korun je vyhrazeno na modernizaci soustav zásobování tepelnou energií (SZTE) v souvislosti s přechodem z uhlí a uhelných derivátů na ekologičtější zdroje.
13.6.2024
Příjem žádostí: 15.7.2024 - 15.11.2024 Alokace: 15 000 000 000  Kč
Na projekty modernizace zdrojů energie a výrobních a zpracovatelských technologií v průmyslu je vyhrazeno 15 miliard korun.
28.2.2024
Příjem žádostí: 15.3.2024 - 31.12.2026 Alokace: 5 000 000 000  Kč
Výzva podpoří vznik finančního nástroje na kofinancování projektů NZÚ Rodinné domy – Oprav dům po babičce formou půjčky od Státního fondu životního prostředí ČR ze zdrojů Modernizačního fondu se zapojením zdrojů bankovního sektoru.
21.12.2023
Příjem žádostí: 1.3.2024 - 31.10.2024 Alokace: 3 000 000 000  Kč
Celkem 3 miliardy korun míří na podporu výstavby fotovoltaických elektráren do 5 MW k výrobě zelené energie pro vlastní spotřebu.
21.12.2023
Příjem žádostí: 15.5.2024 - 10.9.2024 Alokace: 4 000 000 000  Kč
Dotace podpoří výstavby fotovoltaických elektráren s výkonem nad 1 MWp, akumulaci vyrobené elektřiny a elektrolyzéry na výrobu vodíku.
21.12.2023
Příjem žádostí: 1.3.2024 - 31.10.2024 Alokace: 1 000 000 000  Kč
Dotace podpoří instalace fotovoltaických elektráren na veřejných budovách a další infrastruktuře ve vlastnictví obcí. Podpora se bude vztahovat i na rekonstrukci střech, na kterých budou fotovoltaické panely umístěny a na modernizaci související elektroinstalace.
21.12.2023
Příjem žádostí: 1.3.2024 - 31.10.2024 Alokace: 1 000 000 000  Kč
Dotace v celkové výši 1 miliardy korun podpoří instalace fotovoltaických elektráren na budovách a další infrastruktuře ve vlastnictví krajů, obcí, samospráv, církví a jimi zřizovaných příspěvkových organizací, právnických osob a společností, včetně sdružených projektů.
3.10.2023
Příjem žádostí: 16.10.2023 - 31.12.2024 Alokace: 2 000 000 000  Kč
Výzva se zaměřuje na podporu úsporných opatření u budov veřejného sektoru na území hl. města Prahy, která povedou ke snížení spotřeby energie, vyššímu využití obnovitelných zdrojů a zvýšení adaptability budov na změnu klimatu.
3.10.2023
Příjem žádostí: 16.10.2023 - 31.10.2024 Alokace: 4 000 000 000  Kč
Podpora úsporných opatření u památkově chráněných či architektonicky cenných budov veřejného sektoru, která povedou ke snížení energetické náročnosti, úspoře energie z neobnovitelných zdrojů a využití obnovitelných zdrojů energie.