Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Norské fondy > Bilaterální spolupráce

Bilaterální spolupráce

Posilování spolupráce v oblasti životního prostředí mezi Českou republikou a Norskem je jedním z hlavních cílů Norských fondů a programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu. V rámci programu jsou proto vítány projekty, které budou realizovány ve spolupráci českých a norských subjektů.

Účelem podpory bilaterální spolupráce je navazování nových kontaktů, vzájemná výměna zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe. Partnerem projektu realizovaného v rámci Programu mohou být všechny subjekty vedené v Norsku jako právnické osoby.

Fond pro bilaterální iniciativy:

Fond pro bilaterální iniciativy byl zřízen s cílem posílit kooperaci mezi Českou republikou a donorskými státy (Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem). Celková alokace pro období 2014-2021 je 3,69 milionů EUR. Alokace pro program Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu je 150 000 EUR (tato částka nemusí být konečná, alokaci je možno operativně navýšit).

Máte zájem o bilaterální spolupráci?

Naše stránka zaměřená na bilaterální iniciativy usnadňuje komunikaci mezi zprostředkovatelem programu, žadateli a potenciálními partnery z Česka a Norska. Poskytuje přehled o registrovaných partnerských subjektech, nových výzvách, možnostech mezinárodní spolupráce a také plánovaných workshopech, seminářích a dalších aktivitách.

Více informací se dozvíte na: https://bf.sfzp.cz/ (pouze v angličtině)