Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Norské fondy > Bilaterální spolupráce

Bilaterální spolupráce

Posilování spolupráce v oblasti životního prostředí mezi Norskem a Českou republikou je jedním z hlavních cílů Norských fondů a programu Životní prostředí, ekosystémy a změny klimatu. V rámci programu jsou proto vítány projekty, které budou realizovány ve spolupráci českých a norských subjektů.

Účelem podpory bilaterální spolupráce je navazování nových kontaktů, vzájemná výměna zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe. Partnerem projektu realizovaného v rámci Programu mohou být všechny subjekty vedené v Norsku jako právnické osoby.

Grant na bilaterální iniciativy

  1. S cílem posílit bilaterální spolupráci mezi zeměmi byl vytvořen také zvláštní Fond pro bilaterální vztahy. Celková částka alokovaná v tomto fondu pro období 2014-2021 je 3,69 milionů EUR. Tyto finanční prostředky bude možné získat v rámci výzev vyhlášených Ministerstvem financí ČR i zprostředkovateli jednotlivých programů. V rámci výzev Ministerstva financí České republiky bude žadatel moci požádat o podporu na aktivity, které svým charakterem přispívají k rozvoji bilaterální spolupráce. Může se jednat například o semináře, pracovní jednání, konference, workshopy, studijní cesty, studie a sběr dat či informační aktivity.
  2.  

  3. Prostředky z Fondu pro bilaterální vztahy poskytované prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, v rámci výzev vyhlášených v programu Životní prostředí, ekosystémy a změny klimatu, bude možné čerpat na projekty, které:
  • posilují existující spolupráci mezi norskými a českými institucemi, veřejnou správou a dalšími subjekty;
  • napomáhají navazování nové spolupráce a sdílení příkladů dobré praxe mezi českými a norskými institucemi v rámci projektového partnerství;
  • posilují spolupráci a napomáhají sdílení příkladů dobré praxe s dalšími mezinárodními subjekty a norskými partnery.