Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Kariéra > Archiv nabídek pracovních míst

Archiv nabídek pracovních míst

4. 7. 2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – projektový/á manažer/ka, Odbor koordinace financování dekarbonizace, Oddělení pro Modernizační a Inovační fond platí do 18. července 2024.
1. 7. 2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Vrchní rada – ředitel/ka odboru, Sekce realizace projektů ochrany životního prostředí, Odbor metodický platí do 11. července 2024.
24. 6. 2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Vrchní rada – vedoucí oddělení, Odbor metodický, Oddělení metodiky strukturálních fondů platí do 4. července 2024.
21. 6. 2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – projektový/á manažer/ka, Odbor krajských pracovišť, Oddělení Moravskoslezsko - Ostrava platí do 28. června 2024.
20. 6. 2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – metodik/čka, Odbor řízení a podpory programů, Oddělení řízení programů I. – Praha platí do 5. července 2024.
14. 6. 2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Vrchní referent/rada – referent/ka Odbor krajských pracovišť, Oddělení Severovýchod – Liberec platí do 28. června 2024.
13. 6. 2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Vrchní referent/rada – referent/ka, Sekce realizace projektů ochrany životního prostředí platí do 20. června 2024.
7. 6. 2024
Nabídka pracovní pozice na Státním fondu životního prostředí ČR je platná do 18. června 2024.
5. 6. 2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – metodik/čka, Odbor řízení a podpory programů, Oddělení řízení programů I. – Karlovy Vary platí do 19. června 2024.
31. 5. 2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – referent/ka, Oddělení poplatkové agendy voda, Odbor finančních příjmů fondu platí do 7. června 2024.
30. 5. 2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Vrchní referent/rada – referent/ka, Sekce realizace projektů ochrany životního prostředí platí do 6. června 2024.
30. 5. 2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – metodik/čka, Sekce strategie Fondu a mezinárodní spolupráce, Samostatné oddělení koordinace Národního plánu obnovy platí do 13. června 2024.
27. 5. 2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – metodik/čka, Odbor řízení a podpory programů, Oddělení řízení programů II. - Brno platí do 10. června 2024.
27. 5. 2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Vrchní rada – ředitel/ka odboru, Sekce strategie Fondu a mezinárodní spolupráce, Odbor strategické koordinace platí do 6. června 2024.
27. 5. 2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na dvě služební místa Odborný rada – projektový/á manažer/ka, Samostatné oddělení administrace malých projektů, Sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu platí do 12. června 2024.
23. 5. 2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – projektový/á manažer/ka, Odbor ochrany přírody, Oddělení I. platí do 30. května 2024.
16. 5. 2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Vrchní rada – vedoucí oddělení, Odbor koordinace financování dekarbonizace, Oddělení pro Modernizační a Inovační fond platí do 23. května 2024.
10. 5. 2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – metodik/čka, Odbor řízení a podpory programů, Oddělení řízení programů II. – Ostrava platí do 24. května 2024.
10. 5. 2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – referent/ka, Samostatné oddělení finančních nástrojů, Sekce ekonomická platí do 24. května 2024.
10. 5. 2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – projektový/á manažer/ka, Odbor krajských pracovišť, Oddělení Severovýchod – Liberec platí do 24. května 2024.
7. 5. 2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – finanční manažer/ka, Odbor financování projektů, Oddělení IV. - financování platí do 14. května 2024.
6. 5. 2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – kontrolor/ka, Odbor veřejnosprávních kontrol, Oddělení II. platí do 27. května 2024.
3. 5. 2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Vrchní referent/rada – referent/ka, Odbor rozpočtu, Oddělení majetkové platí do 10. května 2024.
29. 4. 2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – metodik/čka, Odbor řízení a podpory programů, Oddělení řízení programů I. – Karlovy Vary platí do 13. května 2024.
19. 4. 2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – vedoucí oddělení, Odbor ochrany vod, Oddělení V. platí do 29. dubna 2024.
19. 4. 2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – projektový/á manažer/ka, Odbor krajských pracovišť, Oddělení Severovýchod – Hradec Králové platí do 6. května 2024.
17. 4. 2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Vrchní referent/rada – referent/ka, Odbor rozpočtu, Oddělení majetkové platí do 29. dubna 2024.
12. 4. 2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – referent/ka, Odbor strategické koordinace, Oddělení metodiky financování projektů platí do 3. května 2024.
10. 4. 2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – projektový/á manažer/ka, Odbor ochrany přírody, Oddělení IV. platí do 17. dubna 2024.
9. 4. 2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Vrchní rada – ředitel/ka odboru, Sekce realizace projektů ochrany životního prostředí, Odbor odpadového hospodářství platí do 19. dubna 2024.