Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Národní program Životní prostředí

Národní program Životní prostředí

Národní program Životní prostředí (NPŽP) podporuje široké spektrum aktivit přispívajících k ochraně životního prostředí v České republice.

Jeho cílem je přispět k efektivnímu a šetrnému využívání přírodních zdrojů, k nápravě negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí, ke zmírňování a přizpůsobení se dopadům změny klimatu a účinné prevenci prostřednictvím environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty obyvatel ČR.

Je navržen jako doplňkový k jiným dotačním programům, zejména Operačnímu programu Životní prostředí, programu Nová zelená úsporám.

Program je financovaný z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, které pocházejí ze zákonných poplatků, odvodů a pokut za poškozování životního prostředí. V roce 2021 byl program rozšířen o aktivity financované z dotace poskytnuté SFŽP ČR z Národního plánu obnovy (NPO).

Finanční podpora směřuje podle priorit Ministerstva životního prostředí do osmi základních oblastí:

  • Prioritní oblast 1: Voda
  • Prioritní oblast 2: Ovzduší
  • Prioritní oblast 3: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika
  • Prioritní oblast 4: Příroda a krajina
  • Prioritní oblast 5: Životní prostředí ve městech a obcích
  • Prioritní oblast 6: Environmentální prevence
  • Prioritní oblast 7: Inovativní a demonstrační projekty
  • Prioritní oblast 8: Energetické úspory

Prioritní téma programu posledních let představuje boj se suchem a kvalita vody. Významná finanční podpora tak míří na zajištění dodávek kvalitní pitné vody obyvatelům, na udržitelné hospodaření s vodou nebo na pořizování domovních čistíren odpadních vod do lokalit, kde není možné napojení na společnou kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Pro zlepšení životního prostředí v lidských sídlech program investuje do výsadby zeleně ve městech a obcích, pomáhá s projekty obcím v národních parcích, spolufinancuje ozdravné pobyty dětí a programy enviromentálního vzdělávání a osvěty.

Ke dlouhodobě podporovaným aktivitám patří odstraňování nelegálních skládek odpadů, starých ekozátěží a nepotřebných hydrogeologických vrtů, snižování zápachu a emisí těžkých kovů, zavádění nízkoemisních zón, podpora čisté mobility a alternativních způsobů dopravy.

Příspěvky mohou čerpat jak veřejnoprávní a soukromoprávní právnické osoby, tak fyzické osoby na širokou škálu projektů.

Prostředky jsou vypláceny na základě: 

Jak požádat o dotaci

O dotaci můžete žádat na základě vyhlášených dotačních výzev. Podmínky dotace (např. kdo může o dotaci požádat, výši dotace) a další informace se dozvíte v textu výzvy a dalších dokumentech zveřejněných společně s výzvou.

Přehled aktuálních dotací, schválených projektů, harmonogram výzev a veškeré dokumenty naleznete na samostatném webu programu www.narodniprogramzp.cz.

Tlacitko Přejít na web