Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Národní program Životní prostředí

Národní program Životní prostředí

Národní program Životní prostředí (NPŽP) podporuje projekty a aktivity přispívající k ochraně životního prostředí v České republice z národních zdrojů.

Je navržen jako doplňkový k jiným dotačním programům, především Operačnímu programu Životní prostředí a programu Nová zelená úsporám, aby i menší města a obce měly možnost realizovat své projekty s finanční podporou. Program je financovaný z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, získaných z plateb za poškozování jednotlivých složek životního prostředí.

Finanční podpora směřuje podle priorit Ministerstva životního prostředí do sedmi základních oblastí:

  • Prioritní oblast 1: Voda
  • Prioritní oblast 2: Ovzduší
  • Prioritní oblast 3: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika
  • Prioritní oblast 4: Příroda a krajina
  • Prioritní oblast 5: Životní prostředí ve městech a obcích
  • Prioritní oblast 6: Environmentální prevence
  • Prioritní oblast 7: Inovativní a demonstrační projekty

Příspěvky mohou čerpat jak veřejnoprávní a soukromoprávní právnické osoby, tak fyzické osoby na velmi širokou škálu projektů.

K nejčastěji podporovaným aktivitám patří odstraňování nelegálních skladů odpadů, starých ekozátěží a nepotřebných hydrogeologických vrtů, snižování zápachu a emisí těžkých kovů, zavádění nízkoemisních zón, podpora čisté mobility a alternativních způsobů dopravy.

Finanční prostředky z NPŽP podporují hospodaření s dešťovou a odpadní vodou, budování nových zdrojů pitné vody, pořizování domovních čistíren odpadních vod do lokalit, kde není možné napojení na společnou kanalizaci a čistírnu odpadních vod, dále na výsadbu zeleně ve městech a obcích, ozdravné pobyty dětí s ekovýchovou či podporu enviromentálního vzdělávání a osvěty.

Prostředky jsou vypláceny na základě:

Jak požádat o dotaci

O dotaci můžete žádat na základě vyhlášených dotačních výzev. Podmínky dotace (např. kdo může o dotaci požádat, výši dotace) a další informace se dozvíte v textu výzvy a dalších dokumentech zveřejněných společně s výzvou.

Přehled aktuálních dotací, schválených projektů, harmonogram výzev a veškeré dokumenty naleznete na samostatném webu programu www.narodniprogramzp.cz.