Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Norské fondy

Norské fondy

 

Logo Norské fondy

Společně pro zelenou Evropu

Společně pro zelenou Evropu

Společně pro zelenou Evropu

Společně pro zelenou Evropu

Norway Grants - žába

Norské fondy podpořily v ČR od roku 2004 projekty za více než 6 miliard korun

Norské fondy podpořily v České republice od roku 2004 projekty za více než 6 miliard korun

Norské fondy podpořily v České republice od roku 2004 projekty za více než 6 miliard korun

previous arrow
next arrow

 

Od vstupu do Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru (EHP) v roce 2004 získala Česká republika možnost čerpat finanční prostředky z tzv. Fondů EHP a Norska.

Jejich prostřednictvím poskytují tři nečlenské státy EU a zároveň členské státy EHP – Norsko, Island a Lichtenštejnsko – finanční podporu na společensky prospěšné projekty zemím střední, východní a jižní Evropy, které patří mezi nové členské země EU.

Hlavním posláním Fondů EHP a Norska je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce. Sdílení a výměna zkušeností a kompetencí mezi dárci a příjemci je důležitý aspekt, kterým se tyto fondy liší od fondů EU.

V současném třetím období 2014–2021 obdrží Česká republika zhruba 5 miliard korun. Podporu získají například projekty zaměřené na lidská práva, životní prostředí, vědecký výzkum, vzdělání, zaměstnanost mladých, prevence katastrof, domácí násilí či mezinárodní migrace.

Hlavním koordinátorem Fondů EHP a Norska je Ministerstvo financí České republiky. Zprostředkovatelem programu zaměřeného na životní prostředí byl pro aktuální období vybrán Státní fond životního prostředí České republiky ČR.

Důležité odkazy

Logo ke stažení