Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Kotlíkové dotace > Základní informace

Základní informace

Od 1. září 2024 bude podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno používat kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Provoz zastaralých kotlů bude brzy zakázán a bude nutné je vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění.

Vlastníci nemovitostí mohou na jejich pořízení využít dotaci z programu Nová zelená úsporám. Pro ty, kteří nebudou mít na výměnu dostatek financí z důvodu nižších příjmů, Ministerstvo životního prostředí připravilo štědrou podporu z EU fondů prostřednictvím kotlíkových dotací. Nárok na podporu se týká výměny kotlů, které byly provedeny od 1. ledna 2021.

Půjde tak o poslední šanci veřejnosti získat prostředky na nový ekologický zdroj tepla před budoucím zákazem provozu starých kotlů.

Přínosy kotlíkových dotací

Kotlíkové dotace poprvé odstartovaly v roce 2015 a patří mezi nejúspěšnější dotační programy. Během tří výzev s celkovou finanční alokací ve výši 11,8 mld. Kč bylo přijato 120 000 žádostí, dosud vyměněno bezmála 100 000 kotlů a vyplaceno přes 11 mld. Kč.

Dotace pro domácnosti s nižšími příjmy >

Pro domácnosti s nižším příjmem, jako jsou třeba samoživitelé nebo senioři, je vyhrazena částka 5 mld. Kč, což představuje přibližně 50 000 vyměněných kotlů. Dotace bude v tomto případě 95 % způsobilých výdajů. Příjem žádostí se spustí přes krajské úřady na konci jara 2022.

Kritériem pro určení, kdo může využít dotaci pro domácnosti s nižším příjmem, je výše průměrného čistého příjmu na člena domácnosti, která v roce 2020 nepřesáhla 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč čistého příjmu na osobu měsíčně.

Zjistit více o kotlíkových dotacích >

Dotace pro ostatní domácnosti >

Nová zelená úsporám rozdělí 8,5 mld. Kč na výměnu zhruba 100 000 kotlů. Žádosti je možné zasílat elektronicky přes www.novazelenausporam.cz a dotace činí až 50 % způsobilých výdajů.

Za způsobilé jsou považovány výměny kotlů realizované od 1. ledna 2021.

Zjistit více o dotacích z Nové zelené úsporám >

Ke stažení

Loga Financováno EU