Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Kotlíkové dotace > Základní informace o dotacích

Základní informace o dotacích

Od 1. září 2024 bude podle zákona o ochraně ovzduší povoleno používat pouze kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Provoz starých kotlů bude zakázán. Je tedy nejvyšší čas na jejich výměnu za nové ekologické zdroje vytápění.

Domácnostem, které nemají na výměnu starých kotlů dostatek financí z důvodu nižších příjmů, poskytuje Ministerstvo životního prostředí štědrou podporu z fondů EU prostřednictvím kotlíkových dotací. Ostatní majitelé nemovitostí s neekologickým vytápěním mohou na pořízení nových zdrojů využít dotaci z programu Nová zelená úsporám.

Nárok na podporu se týká výměn, které byly provedeny po 1. lednu 2021.

Ikona kotlikove dotaceKotlíkové dotace – dotace pro domácnosti s nižšími příjmy 

Je určena domácnostem s nižším příjmem, jako jsou senioři nebo osoby pobírající příspěvek na bydlení. Dotace může dosáhnout až 95 % způsobilých výdajů, a to až 180 tisíc korun podle typu nového zdroje. Peníze můžete získat předem, vyplácí je krajské úřady.

Příjem žádostí probíhá přes krajské úřady postupně od léta 2023.

Podrobné informace o kotlíkových dotacích naleznete na odkazu níže nebo se ptejte přímo na svém krajském úřadu.

Zjistit více o kotlíkových dotacích >

Logo NZÚ Nová zelená úsporám – dotace pro ostatní domácnosti

Majitelé domů, kteří nesplňují podmínku nízkopříjmových domácností, mohou požádat o dotaci na výměnu nevyhovujících kotlů v Nové zelené úsporám. Dotace může dosáhnout až 50 % způsobilých výdajů, a to od 40 do 140 tisíc korun podle typu nového zdroje. Nově můžete získat podporu i na výměnu plynových kotlů a topidel starších 20 let.

Příjem žádostí o dotace probíhá online přes Agendový informační systém SFŽP ČR.

Zjistit více o dotacích z Nové zelené úsporám >