Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Inovativní finanční nástroje

Inovativní finanční nástroje

Inovativní finanční nástroje (IFN) představují účinnější a do budoucích let udržitelnější způsob využívání finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů návratným způsobem.

V rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 se jedná o půjčku z evropských fondů, která může být kombinována s dotací z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR).

Výhody inovativních finančních nástrojů

  • Umožňují pokrýt až 100 % celkových způsobilých výdajů projektu.
  • Výši dotace a půjčky je možné kombinovat tak, abyste dosáhli požadovaného poměru dotace a půjčky a zároveň dodrželi pravidla pro veřejnou podporu.
  • Po celou dobu realizace projektu jsou půjčky bezúročné.
  • Zvýhodněná fixní úroková sazba oproti komerčním úvěrům.
  • Neplatíte žádné poplatky za uzavření smlouvy, odklad splatnosti jistiny ani za její předčasné splacení.

Jak požádat o podporu

O podporu můžete žádat pouze v rámci vyhlášených výzev k podávání žádostí.

Jednotlivé IFN výzvy jsou číslované a jsou zaměřené vždy na některou z oblastí Operačního programu Životní prostředí. V každé výzvě jsou stanoveny konkrétní podmínky poskytnutí podpory (na jaké projekty je možné získat podporu, kdo o ni může požádat atd.).

Poskytování podpory formou inovativních finančních nástrojů probíhá v souladu se směrnicí MŽP č. 8/2017, Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 a dalšími metodickými dokumenty.

Žádat o půjčku z evropských fondů i o dotaci SFŽP ČR můžete elektronicky v systému IFN BENE-FILL prostřednictvím elektronického formuláře a zároveň písemnou formou. Prokázání vaší úvěrové způsobilosti je základní podmínkou pro poskytnutí půjčky. Doplňková dotace SFŽP ČR se samostatně neposkytuje, vždy jen v kombinaci s půjčkou.

  Podat žádost / Vstup do IS IFN BENE-FILL

Schválené projekty