Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Půjčky od SFŽP ČR > Výzva 1/2022 PU: Půjčka na projekty podpořené dotací z OPŽP 2021–2027

Výzva 1/2022 PU: Půjčka na projekty podpořené dotací z OPŽP 2021–2027

Příjem žádostí o půjčku na realizaci vodohospodářských projektů byl ukončen. Dále je možné žádat pouze o podporu modernizace environmentálních center.

Možnost poskytnutí zvýhodněných půjček k dofinancování již schválených projektů z OPŽP 2021-2027 se týká projektů, které byly podpořeny z 18. výzvy. Ta cílí na investice do modernizace vzdělávacích environmentálních center zaměřených na změnu klimatu. O tuto podporu je možné žádat i nadále, a to podle podmínek uvedených v této Výzvě 1/2022 PU.

Půjčka a dotace jsou poskytovány na posílení vlastních zdrojů žadatelů do výše celkových způsobilých výdajů projektu na opatření podporovaná formou dotace z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027. Žádost musí mít vazbu na konkrétní schválený projekt z OPŽP 2021–2027.

O půjčku se můžete ucházet, pokud máte schválenou dotaci v Operačním programu Životní prostředí 2021–2027 v rámci:

  1. specifického cíle 1.4 Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou pro obce do 2 000 obyvatel;
  2. dotace ve výši 10 % CZV projektu OPŽP v rámci opatření uvedených v bodě 1 pro obce do 2 000 bude poskytnuta v případech, kde je nezbytné pořízení odpovídající technologie k čištění odpadních vod s ohledem na zájem ochrany přírody;
  3. opatření OPŽP 1.3.9 Investice do modernizace vzdělávacích environmentálních center zaměřených na změnu klimatu bude poskytnuta oprávněným příjemcům podpory v rámci opatření OPŽP 1.3.9 s výjimkou organizačních složek státu a jejich příspěvkových organizací  lze čerpat

Kdy můžete žádat o půjčku SFŽP ČR

 • Od 1. 9. 2022 od 9:00 hodin do 31. 5. 2023, nejpozději do vyčerpání alokace

Kdo může žádat

 • Obce do 2 000 obyvatel – pro podporu v bodě 1 a 2
 • Žadatelé/příjemci podpory v rámci opatření OPŽP 1.3.9 s výjimkou OSS a jejich PO.

Celková výše alokovaných prostředků

 • 794,5 mil. Kč pro půjčku a dotaci na vodohospodářské projekty JIŽ VYČERPÁNO
 • 50 mil. Kč pro půjčku určenou na modernizaci environmentálních center

Detailní informace a dokumenty k výzvě naleznete na této stránce – Výzva č. 1/2022 PU >