EkoslovníkAnglicko-český a česko-anglický slovník životního prostředí a udržitelného rozvoje. Po zadání termínu najde fulltextový vyhledávač všechna hesla, která obsahují dané slovo či jeho část. V anglicko-české části hesla obsahují vedle anglického a českého ekvivalentu i výslovnost (u naposledy zařazených hesel se bude ještě průběžně doplňovat), definici v angličtině (v případě důležitých nebo obtížných pojmů) a také synonyma a pomocné termíny, které uživatele přivedou k dalším souvisejícím pojmům zařazeným do slovníku. Zájemci tak při hledání určitého pojmu mohou dohledat i řadu termínů, které s hledaným slovem přímo souvisejí.

Having entered a term to be searched, the user is provided all entries that contain the given word or its part. In the English – Czech section, the entries include, along with the English and Czech equivalents, also pronunciation (which will be completed gradually for the last entries), an English definition of significant and complicated terms as well as synonyms and other terms that lead the user to related notions included in the dictionary. Thus when looking for a certain term, the users can find a number of entries that are in close connection with the term to be searched at the beginning.