Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Modernizační fond > Výzvy Modernizačního fondu > Detail výzvy

Výzva ENERGov č. 3/2023 – Efektivní výstavba škol

3.10.2023
Příjem žádostí: 16.10.2023 - 30.11.2023 Alokace: 3 000 000 000  Kč
Předmětem výzvy je podpora efektivní výstavby budov mateřských, základních a středních škol v pasivním energetickém standardu a plusových (nulových) budov.

Na co můžete získat dotaci

Efektivní výstavba budov mateřských, základních a středních škol:

 1. Výstavba budov v pasivním energetickém standardu
 2. Výstavba plusových (nulových) budov

Kdo může žádat

 • městské části hlavního města Prahy
 • obce a dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • organizační složky státu
 • veřejné instituce a výzkumné organizace
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • státní podniky
 • státní organizace
 • národní podnik
 • obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Výše příspěvku

Míra podpory: 30–50 % v závislosti na úspoře primární energie z neobnovitelných zdrojů v realizované budově (viz Výpočtový nástroj podpory ve výstavbě, který je přílohou této výzvy)

Výše podpory: až 200 000 000 Kč

Celkový objem prostředků

3 milardy Kč

Alokace výzvy může být navýšena nebo upravena v návaznosti na disponibilitu prostředků Modernizačního fondu.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 16. 10. 2023, 12:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 30.11. 2023, 12:00 hod.

Ukončení realizace podpořených projektů: do 5 let od podpisu rozhodnutí o poskytnutí prostředků.

Další důležité informace

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

 • Přednostně budou podpořeny kladně hodnocené projekty 10. výzvy Operačního programu Životní prostředí, zařazené do zásobníku, které disponují platným stavebním povolením nebo min. podanou žádostí o stavební povolení.
 • Následně budou podpořeny projekty, které disponují platným stavebním povolením nebo min. podanou žádostí o stavební povolení, pro které je vyhrazena alokace 1 mld. Kč
 • Zbývající alokace je určena pro projekty bez platného stavebního povolení nebo min. podanou žádostí o stavební povolení.

Kompletní podmínky naleznete níže v textu výzvy.

Povinná publicita

Žadatel je povinen informovat veřejnost o realizaci projektu pomocí prostředků z Modernizačního fondu. Detailní informace o publicitě a propagaci naleznete níže v textu výzvy a v Grafickém manuálu pro projekty financované z prostředků Modernizačního fondu na stránce Povinná publicita.

Kompletní podmínky podpory jsou uvedeny níže v textu výzvy a přiložených dokumentech.

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

Jak podat žádost krok za krokem

Kontaktní osoby pro tuto výzvu

Dokumenty ke stažení

Další pokyny a formuláře související s výzvou naleznete na stránce Dokumenty k Modernizačnímu fondu.