Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Modernizační fond > Výzvy Modernizačního fondu > Detail výzvy

Výzva k předkládání projektových záměrů - RES+

30.11.2020
Příjem žádostí: 30.11.2020 - 1.2.2021 Alokace: 0  Kč
Podporovaná opatření přispívající k naplnění cílů a závazků ČR v oblasti zvyšování podílu OZE na energetickém mixu a snižování emisí skleníkových plynů a týkají se instalace nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie.

Podporovaná opatření

Instalace nových obnovitelných zdrojů energie (OZE) a prvků aktivního energetického hospodářství:

  • fotovoltaické elektrárny (FVE),
  • geotermální zdroje energie (GTE).

Systémy pro akumulaci elektrické energie mohou být podpořeny pouze jako součást komplexního projektu FVE a systémy pro akumulaci tepelné energie jako součást komplexních projektů GTE.

Kdo může předložit projektový záměr

Právnické a fyzické osoby, které jsou / budou držiteli licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny).

Výše příspěvku

Bez finančního omezení.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 30. 11. 2020
Ukončení příjmu žádostí: 1. 2. 2021 do 12:00 hod.

Další důležité informace

Předložení projektového záměru je povinným krokem pro žadatele, kteří plánují předložení žádosti o podporu z prostředků Modernizačního fondu.

Výzva neslouží k výběru a financování předkládaných projektových záměrů a není tak omezena alokací finančních prostředků.

Kompletní podmínky naleznete níže v přiložených dokumentech.

Jak předložit záměr

Elektronicky zasláním vyplněného formuláře projektového záměru na emailovou adresu epodatelna@sfzp.cz s předmětem „Projektový záměr do programu RES+“.

Kontakty

Dotazy zasílejte na adresu modernizacni.fond@sfzp.cz.

Dokumenty ke stažení