Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Modernizační fond > Výzvy Modernizačního fondu > Detail výzvy

Výzva HEAT č. 1/2021 - Malé projekty

26.4.2021
Příjem žádostí: 24.5.2021 - 14.1.2022 Alokace: 1 400 000 000  Kč
Podpořit rychlý přechod tepláren na čisté zdroje energie je hlavním cílem první dotační výzvy z programu HEAT. Výzva je určena pro menší projekty s podporou do 15 milionů eur.

Na co můžete získat dotaci

1.A PRIORITNÍ PROJEKTY

Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií (SZTE) se změnou palivové základny nebo typu energie na:

  1. obnovitelné zdroje energie v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla,
  2. energetické využití odpadů (komunální odpad, průmyslový odpad, tuhé alternativní palivo z komunálního odpadu a z odpadů kategorie ostatní, čistírenské kaly) v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla,
  3. elektrickou energii z obnovitelných zdrojů energie (např. elektrokotel),
  4. energii odpadního tepla v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla.

1.B NEPRIORITNÍ PROJEKTY

Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií (SZTE) se změnou palivové základny nebo typu energie na:

  1. obnovitelné zdroje energie bez vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,
  2. zemní plyn, včetně vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla ze zemního plynu,
  3. elektrickou energii bez vyžití obnovitelných zdrojů energie (např. elektrokotel),
  4. energii odpadního tepla.

Kdo může žádat

Vlastníci SZTE dle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů

Výše příspěvku

Maximálně 15 mil. eur dle kurzu Evropské centrální banky, ke dni vydání rozhodnutí.

Míra podpory: 45-80 %

Celkový objem prostředků

1,4 miliardy Kč

 • 700 mil. Kč pro prioritní projekty
 • 700 mil. Kč pro neprioritní projekty

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 24. 5. 2021, 12:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 14. 1. 2022, 12:00 hod.
Ukončení realizace podpořených projektů: do 48 měsíců od vydání rozhodnutí o poskytnutí prostředků.

Další důležité informace

Podmínky podpory jsou uvedeny níže v textu výzvy a přiložených dokumentech.

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

Jak podat žádost krok za krokem

Kontaktní osoby pro tuto výzvu

Dokumenty ke stažení

Další pokyny a formuláře související s výzvou naleznete na stránce Dokumenty k Modernizačnímu fondu.