Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Modernizační fond > Výzvy Modernizačního fondu > Detail výzvy

Výzva HEAT č. 2/2021 - Velké projekty

26.4.2021
Příjem žádostí: 24.5.2021 - 26.10.2021 Alokace: 5 000 000 000  Kč
Druhá dotační výzva z programu HEAT je určena teplárnám, tedy vlastníkům soustav pro zásobování tepelnou energií, na rekonstrukci nebo náhradu zdroje tepla v soustavách pro zásobování teplem. Z této výzvy budou podpořeny velké projekty s podporou nad 15 milionů eur.

Na co můžete získat dotaci

PRIORITNÍ PROJEKTY

Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií (SZTE) se změnou palivové základny nebo typu energie na:

    1. obnovitelné zdroje energie v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla,
    2. energetické využití odpadů (komunální odpad, průmyslový odpad, tuhé alternativní palivo z komunálního odpadu a z odpadů kategorie ostatní, čistírenské kaly) v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla,
    3. elektrickou energii z obnovitelných zdrojů energie (např. elektrokotel),
    4. energii odpadního tepla v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla.

Kdo může žádat

Vlastníci SZTE dle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů

Výše příspěvku

Minimálně 15 mil. eur dle kurzu Evropské centrální banky, ke dni vydání rozhodnutí.

Výše podpory bude stanovena na základě nákladové mezery.

Celkový objem prostředků

5 miliard Kč

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 24. 5. 2021, 12:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 14. 1. 2022, 12:00 hod.
Ukončení realizace podpořených projektů: do 5 let od data uvedeném v rozhodnutí o poskytnutí prostředků

Další důležité informace

Podmínky podpory jsou uvedeny níže v textu výzvy a přiložených dokumentech.

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

Jak podat žádost krok za krokem

Kontaktní osoby pro tuto výzvu

Dokumenty ke stažení

Další pokyny a formuláře související s výzvou naleznete na stránce Dokumenty k Modernizačnímu fondu.