Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Modernizační fond > Výzvy Modernizačního fondu > Detail výzvy

Výzva HEAT č. 2/2021 - Velké projekty

26.4.2021
Příjem žádostí: 24.5.2021 - 26.10.2021 Alokace: 15 000 000 000  Kč
Druhá dotační výzva z programu HEAT je určena teplárnám, tedy vlastníkům soustav pro zásobování tepelnou energií, na rekonstrukci nebo náhradu zdroje tepla v soustavách pro zásobování teplem. Z této výzvy budou podpořeny velké projekty s podporou nad 15 milionů eur.

Na co můžete získat dotaci

PRIORITNÍ PROJEKTY

Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií (SZTE) se změnou palivové základny nebo typu energie na:

    1. obnovitelné zdroje energie v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla,
    2. energetické využití odpadů (komunální odpad, průmyslový odpad, tuhé alternativní palivo z komunálního odpadu a z odpadů kategorie ostatní, čistírenské kaly) v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla,
    3. elektrickou energii z obnovitelných zdrojů energie (např. elektrokotel),
    4. energii odpadního tepla v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla.

Kdo může žádat

Vlastníci SZTE dle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů

Výše příspěvku

Minimálně 15 mil. eur dle kurzu Evropské centrální banky, ke dni vydání rozhodnutí.

Výše podpory bude stanovena na základě nákladové mezery.

Celkový objem prostředků

15 miliard Kč

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 24. 5. 2021, 12:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 14. 1. 2022, 12:00 hod.
Ukončení realizace podpořených projektů: do 5 let od data uvedeném v rozhodnutí o poskytnutí prostředků

Další důležité informace

Podmínky podpory jsou uvedeny níže v textu výzvy a přiložených dokumentech.

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

Jak podat žádost krok za krokem

Kontaktní osoby pro tuto výzvu

Dokumenty ke stažení

Další pokyny a formuláře související s výzvou naleznete na stránce Dokumenty k Modernizačnímu fondu.