Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Aktuality > 170 milionů na energeticky úsporné renovace veřejných budov

170 milionů na energeticky úsporné renovace veřejných budov

09.01.2017
MŽP vyhlašuje třetí výzvu k podávání žádostí o dotaci pro budovy veřejného sektoru. Kromě budov sloužících k poskytování služeb zaměřených na zdravotní lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pro které byla určena druhá výzva, je ve třetí výzvě možné nově žádat o dotaci i na nevyužívané veřejné budovy, u kterých nelze doložit reálnou spotřebu energie v předchozím období a nelze je proto podpořit v jiných dotačních programech.
Zateplení mateřské školy v Plzni z Operačního programu Životní prostředí, zdroj: archiv SFŽP ČR Zateplení mateřské školy v Plzni z Operačního programu Životní prostředí, foto: archiv SFŽP ČR

Požádat o podporu mohou zejména obce a města, kraje, příspěvkové organizace, školy a obchodní společnosti vlastněné obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty. Podporováno bude zejména zateplení budov včetně výměny oken a dveří nebo instalace technologií využívajících odpadní teplo.

Předmětem podpory jsou opatření vedoucí k úsporám energie v budovách veřejného sektoru, které svým účelem využití slouží k poskytování služeb zaměřených na zdravotní lázeňskou léčebně rehabilitační péči, poskytování souvisejících stravovacích a ubytovacích služeb a pořádání doprovodných kulturních, společenských a vzdělávacích akcí (budova musí být určena a užívána ke všem výše uvedeným účelům). Podporována budou rovněž opatření v budovách veřejného sektoru, které nejsou využívány a jejich stávající stavebně technický stav neumožňuje jejich řádné a efektivní užívání bez účelné investice do rekonstrukce či revitalizace a u kterých zároveň není možné z důvodu jejich nevyužívání doložit reálnou spotřebu energie v předchozím období.

Nutnou podmínkou pro získání dotace je, že na objekty není možné čerpat podporu z jiných dotačních titulů financovaných z fondů EU.

Žádosti bude Státní fond životního prostředí ČR přijímat od 1. února až do 31. října 2017 anebo do vyčerpání alokace. Podání žádosti je rychlé a snadné. Stačí vyplnit elektronický formulář v informačním systému BENE-FILL .

Cílem programu ZÚ je snížení emisí skleníkových plynů, zlepšení stavu ovzduší a dosažení úspor energie na straně konečné spotřeby. Základní podmínky nově vyhlášené výzvy jsou stanoveny ve Směrnici MŽP č. 7/2010 v platném znění a jejích přílohách, podrobné podmínky a informace k samotné administraci žádostí pak najdete v Závazných pokynech.

Dokumenty ke 3. výzvě pro budovy veřejného sektoru

V souvislosti s vyhlášením 3. výzvy byl vydán dodatek č. 6 ke směrnici MŽP č. 7/2010: Směrnice MŽP č. 7/2010 ve znění dodatku č. 6 včetně příloh