Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Aktuality > 200 milionů z OPŽP podpoří chemickou recyklaci odpadů

200 milionů z OPŽP podpoří chemickou recyklaci odpadů

01.11.2023
Nová výzva z Operačního programu Životní prostředí je určena pro subjekty nakládající s odpady a podpoří výstavbu a modernizaci zařízení pro chemickou recyklaci odpadů na celém území ČR.

Podpora se vztahuje na zařízení zpracovávající odpady, které nelze recyklovat prostřednictvím mechanických procesů (např. vícevrstevné materiály, plasty s reziduálními složkami apod.). Minimálně 70 % výstupů ze zařízení musí směřovat k následnému materiálovému využití.

O podporu se mohou ucházet společnosti a subjekty nakládající s odpady, ale i obce či svazky obcí, kraje či příspěvkové organizace.

Výzva je koncipována jako průběžná jednokolová, příjem žádostí je otevřen v období od 15. listopadu 2023 do 28. června 2024.

Žádost včetně všech požadovaných příloh definovaných v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2021–2027 je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP21+.

Dokumenty k 62. výzvě