Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Aktuality > Aktualizovali jsme manuál – Jak podat žádost o platbu dotace

Aktualizovali jsme manuál – Jak podat žádost o platbu dotace

19.01.2021
Upozorňujeme příjemce, kteří žádají o dotaci prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR, že v Dokumentech na stránkách Národního programu Životní prostředí mají nyní k dispozici aktualizovaný dokument „Manuál – Jak podat žádost o platbu dotace“.

V Manuálu naleznete podrobnější popis procesů souvisejících s vkládáním účetních dokladů a následně podáním a proplacením žádosti o platbu. Mimo jiné zjistíte, jaké údaje zadávat do systému AIS při vkládání různých druhů účetních dokladů, jak provést opravu v zadaném účetním dokladu při vrácení žádosti o platbu nebo kde nalézt údaje potřebné k účtování o poskytnuté dotaci.

Dále upozorňujeme příjemce, kteří měli v uzavřených smlouvách plánované prostředky na rok 2020, že bez ohledu na to, zda prostředky čerpali, či nikoli, může dojít proplacení Žádosti o platbu v roce 2021 až po předložení Finančního vypořádání. Toto vypořádání jim bylo k potvrzení zasláno prostřednictvím nástěnky v systému AIS.

Manuál – Jak podat žádost o platbu dotace