Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Aktuality > Blíží se termín ukončení financování projektů NPŽP v letošním roce

Blíží se termín ukončení financování projektů NPŽP v letošním roce

02.10.2019
S blížícím se koncem roku a s ohledem na časový průběh procesu administrativních kontrol doporučujeme příjemcům podpory z Národního programu Životní prostředí (NPŽP) podávat Žádosti o uvolnění finančních prostředků průběžně a bez zbytečných odkladů, nejpozději však do 29. listopadu 2019. Po tomto termínu již nelze u projektů garantovat proplacení podpory z NPŽP v letošním roce.

V případě, že příjemce podpory do Žádosti o uvolnění finančních prostředků zahrne neuhrazené nebo částečně uhrazené faktury (pokud to podmínky konkrétní výzvy umožňují), je povinen nejpozději v termínu uvedeném ve Smlouvě uhradit plnou výši neuhrazených faktur (tj. úhradu z prostředků podpory NPŽP a podíl vlastních zdrojů) a doložit úhrady neprodleně finančnímu manažerovi projektu.