Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Modernizační fond > Výzvy Modernizačního fondu > Detail výzvy

Výzva RES+ č. 4/2022 - Komunální FVE pro větší obce (energetická společenství)

30.6.2022
Příjem žádostí: 17.8.2022 - 29.9.2023 Alokace: 2 500 000 000  Kč
Dotační výzva je určena pro větší obce, veřejné subjekty a subjekty vlastněné 100% veřejným sektorem na pořízení fotovoltaických panelů na střechy a přístřešky veřejných i komerčních budov a veřejné pozemky. Žadatelé navíc budou moci dotací pokrýt náklady na zařízení na ukládání jak elektrické, tak tepelné energie a její řízenou spotřebu.

Na co můžete získat dotaci

Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do DS/PS.

Podporovány jsou:

  • Sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS, umístěných na území žadatele a/nebo zřizovatele či majitele žadatele

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

  1. Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
  2. Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody
  3. Systémy energetického managementu včetně řídícího softwaru a prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie

Kdo může žádat

  • Obce
  • Samosprávné městské obvody a městské části
  • Jimi zřízené příspěvkové organizace nebo jimi ze 100 % vlastněné právnické osoby a těmito plně vlastněné organizace a společnosti.

Výše příspěvku

Závisí na instalovaném výkonu, kapacitě akumulace či výkonosti elektrolyzéru. Výpočet je uveden v textu výzvy.

Celkový objem prostředků

2,5 miliardy Kč

Alokace výzvy může být navýšena nebo upravena v návaznosti na disponibilitu prostředků Modernizačního fondu.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 17. 8. 2022 od 12:00 hod.

Ukončení příjmu žádostí: 29. 9. 2023 do 12:00 hod.

Realizace podpořených projektů: nejpozději do 5 let od vydání rozhodnutí

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Další důležité informace

Konkrétní výše a podmínky podpory jsou uvedeny v textu výzvy a přiložených dokumentech.

Žadatel je povinen informovat veřejnost o realizaci projektu pomocí prostředků z Modernizačního fondu. Detailní informace o publicitě a propagaci naleznete v textu výzvy a v Grafickém manuálu pro projekty financované z prostředků Modernizačního fondu na stránce Povinná publicita.

Diskuse k nově vyhlášeným výzvám

Diskusi k nově vyhlášeným výzvám, které položí základy komunitní energetiky, můžete sledovat zde:

 

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

Jak podat žádost krok za krokem

Kontakty pro dotazy

  • Ing. Bohdan Polak, email: bohdan.polak@sfzp.cz
  • Ing. Ondřej Vrbický, email: ondrej.vrbicky@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení

Další pokyny a formuláře související s výzvou naleznete na stránce Dokumenty k Modernizačnímu fondu.