Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Modernizační fond > Výzvy Modernizačního fondu > Detail výzvy

Výzva ENERGov č. 1/2023 – Energetické úspory veřejných budov na území hl. m. Prahy

3.10.2023
Příjem žádostí: 16.10.2023 - 28.6.2024 Alokace: 1 500 000 000  Kč
Výzva se zaměřuje na podporu úsporných opatření u budov veřejného sektoru na území hl. města Prahy, která povedou ke snížení spotřeby energie, vyššímu využití obnovitelných zdrojů a zvýšení adaptability budov na změnu klimatu.

Na co můžete získat dotaci

 1. Snížení energetické náročnosti veřejných budov
 2. Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov (tj. modernizace vnitřního osvětlení, instalace vnějších stínících prvků a opatření k eliminaci negativních akustických jevů)
 3. Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu (tj. technologie pro využití šedých a srážkových vod)
 4. Výstavba či rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

Podporované aktivity musí být realizovány na veřejných budovách nacházejících se na území hl. města Prahy.

Kdo může žádat

 • městské části hlavního města Prahy
 • obce a dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • organizační složky státu
 • veřejné instituce a výzkumné organizace
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • státní podniky
 • státní organizace
 • národní podnik
 • obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Výše příspěvku

Je dána tzv. jednotkovou dotací pro jednotlivá opatření podle stupně rozsahu renovace budovy (viz dokumenty Metodika jednotkové dotace ENERGov a Kumulativního rozpočtu a nástroje pro stanovení podpory, které jsou přílohou této výzvy).

Podpora může být poskytnuta i  na projektovou přípravu projektu, činnost odborného a technického dozoru a BOZP a povinnou publicitu.

Celkový objem prostředků

1,5 milardy Kč

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 16. 10. 2023, 12:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 28. 6. 2024, 12:00 hod.

Ukončení realizace podpořených projektů: do 5 let od podpisu rozhodnutí o poskytnutí prostředků.

Další důležité informace

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Podpořené projekty musí být realizovány na území hl. města Prahy.

Povinná publicita

Žadatel je povinen informovat veřejnost o realizaci projektu pomocí prostředků z Modernizačního fondu. Detailní informace o publicitě a propagaci naleznete níže v textu výzvy a v Grafickém manuálu pro projekty financované z prostředků Modernizačního fondu na stránce Povinná publicita.

Kompletní podmínky podpory jsou uvedeny níže v textu výzvy a přiložených dokumentech.

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

Jak podat žádost krok za krokem

Kontaktní osoby pro tuto výzvu

Dokumenty ke stažení

Další pokyny a formuláře související s výzvou naleznete na stránce Dokumenty k Modernizačnímu fondu.