Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Modernizační fond > Výzvy Modernizačního fondu > Detail výzvy

Výzva RES+ č. 1/2024 – Fotovoltaické elektrárny 10 kW – 5 MW s vlastní spotřebou

21.12.2023
Příjem žádostí: 1.3.2024 - 31.10.2024 Alokace: 3 000 000 000  Kč
Celkem 3 miliardy korun míří na podporu výstavby fotovoltaických elektráren do 5 MW k výrobě zelené energie pro vlastní spotřebu.

Na co můžete získat dotaci

Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem nad 50 kW (pro projekty/subjekty dle kapitoly 3.1 výzvy  nad 10 kW) a do 5 MWp (včetně) s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny.

Podporovány jsou samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

  • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
  • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody

Kdo může žádat

  • Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)
  • Žadatelé, kteří nebudou držiteli licence, za předpokladu, že provoz předmětu podpory mají smluvně zajištěn subjektem, který je držitelem licence pro podnikání v energetických odvětvích

Výše příspěvku

Max. 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu, jeho výši je možné si ověřit v přiloženém Interaktivním nástroji, který naleznete v dokumentech ke stažení níže.

Celkový objem prostředků

3 miliardy Kč

Přednostně budou podpořeny projekty instalací FVE realizované v jednom z následujících krajů: Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký. Pro tyto projekty je vyhrazena alokace ve výši 0,5 mld. Kč. Pokud nedojde k vyčerpání přednostní alokace do 30. 9. 2024, bude její zbývající část uvolněna pro podporu všech projektů.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 1. 3. 2024 od 12:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2024 do 12:00 hod.

Realizace podpořených projektů: nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Další důležité informace

Konkrétní výše a podmínky podpory jsou uvedeny v textu výzvy a přiložených dokumentech.

Žadatel je povinen informovat veřejnost o realizaci projektu pomocí prostředků z Modernizačního fondu. Detailní informace o publicitě a propagaci naleznete v textu výzvy a v Grafickém manuálu pro projekty financované z prostředků Modernizačního fondu na stránce Povinná publicita.

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

Jak podat žádost krok za krokem

Kontakty pro dotazy

  • Ing. Bohdan Polak, email: bohdan.polak@sfzp.cz
  • Ing. Ondřej Vrbický, email: ondrej.vrbicky@sfzp.cz
  • Ing. Jiří Eschner, email: jiri.eschner@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení

Další pokyny a formuláře související s výzvou naleznete na stránce Dokumenty k Modernizačnímu fondu.