Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Modernizační fond > Výzvy Modernizačního fondu > Detail výzvy

Výzva k předkládání projektových záměrů - HEAT

30.11.2020
Příjem žádostí: 30.11.2020 - 1.2.2021 Alokace: 0  Kč
Předkládané projektové záměry se zaměřují na změnu palivové základny zdrojů primárně určených pro zásobování tepelnou energií a vybudování nebo rekonstrukci rozvodu tepelné energie, včetně zařízení pro akumulaci tepelné energie.

Podporovaná opatření

Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla se změnou palivové základny na:

  • obnovitelné zdroje energie,
  • energetické využití odpadu (komunální odpad, tuhé alternativní palivo (TAP), čistírenský kal),
  • zemní plyn,
  • elektrickou energii (elektrokotel),
  • odpadní teplo.

Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla bez změny palivové základny (s výjimkou zdrojů spalujících tuhá fosilní paliva).

Rekonstrukce nebo výstavba nových tepelných rozvodů v rámci soustav zásobování tepelnou energií (SZTE).

V rámci projektů může být podpořeno zavedení či vhodné rozšíření kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET). Systémy pro akumulaci energie mohou být podpořeny pouze jako součást komplexního projektu řešícího opatření na zdroji tepla anebo tepelných rozvodech.

Kdo může předložit projektový záměr

    Fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie, které uděluje Energetický regulační úřad (ERÚ).

Výše příspěvku

Bez finančního omezení.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 30. 11. 2020
Ukončení příjmu žádostí: 1. 2. 2021 do 12:00 hod.

Další důležité informace

Předložení projektového záměru je povinným krokem pro žadatele, kteří plánují předložení žádosti o podporu z prostředků Modernizačního fondu.

Výzva neslouží k výběru a financování předkládaných projektových záměrů a není tak omezena alokací finančních prostředků.

Kompletní podmínky naleznete níže v přiložených dokumentech.

Jak předložit záměr

Elektronicky zasláním vyplněného formuláře projektového záměru na emailovou adresu epodatelna@sfzp.cz s předmětem „Projektový záměr do programu HEAT“.

Kontakty

Dotazy zasílejte na adresu modernizacni.fond@sfzp.cz.

Dokumenty ke stažení