Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Modernizační fond > Výzvy Modernizačního fondu > Detail výzvy

Výzva k předkládání projektových záměrů - ENERG ETS

30.11.2020
Příjem žádostí: 30.11.2020 - 1.2.2021 Alokace: 0  Kč
Podpora je určena na opatření, která se zaměřují na zlepšení energetické účinnosti a snížení produkce skleníkových plynů v průmyslové výrobě pro zařízení zařazená v EU ETS.

Podporovaná opatření

Snížení konečné spotřeby energie anebo snížení emisí CO2 ve výrobním nebo zpracovatelském procesu, prostřednictvím:

  • modernizace (rekonstrukce nebo náhrady) zařízení na výrobu a rozvod energie pro vlastní spotřebu, vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
  • modernizace (rekonstrukce nebo náhrady), či změny konfigurace výrobních nebo zpracovatelských zařízení,
  • realizace systémů využívajících odpadní teplo,
  • realizace vodíkových aplikací,
  • zavedení inovativních prvků řízení efektivního nakládání s energií (např. instalace systémů měření a regulace),
  • zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie, včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu.

Systémy pro akumulaci energie mohou být podpořeny pouze jako součást komplexního projektu řešícího snížení konečné spotřeby energie nebo emisí CO2.

Kdo může předložit projektový záměr

Subjekty provozující zařízení v EU ETS na území ČR.

Výše příspěvku

Bez finančního omezení.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 30. 11. 2020
Ukončení příjmu žádostí: 1. 2. 2021 do 12:00 hod.

Další důležité informace

Předložení projektového záměru je povinným krokem pro žadatele, kteří plánují předložení žádosti o podporu z prostředků Modernizačního fondu.

Výzva neslouží k výběru a financování předkládaných projektových záměrů a není tak omezena alokací finančních prostředků.

Kompletní podmínky naleznete níže v přiložených dokumentech.

Jak předložit záměr

Elektronicky zasláním vyplněného formuláře projektového záměru na emailovou adresu epodatelna@sfzp.cz s předmětem „Projektový záměr do programu ENERG ETS“.

Kontakty

Dotazy zasílejte na adresu modernizacni.fond@sfzp.cz.

Dokumenty ke stažení