Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Norské fondy > Výzvy z Norských fondů > Detail výzvy

Výzva č. SGS-3 „Oslo“

12.12.2019
Příjem žádostí: 14.1.2020 - 15.3.2020 Alokace: 35 490 000  Kč
Státní fond životního prostředí ČR, jako zprostředkovatel Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu,“ financovaného z Norských fondů 2014 – 2021, vyhlašuje výzvu č. SGS-3. Tato výzva je pojmenována po norské metropoli Oslo, které bylo zvoleno Evropskou komisí „evropským zeleným městem pro rok 2019.“ Celková alokace výzvy „Oslo“ činí 35 490 000 Kč.

Na co můžete dotaci získat

Výzva je zaměřena na tvorbu strategických dokumentů stanovujících dlouhodobý přístup k problémům souvisejících se změnou klimatu a identifikujících vhodná adaptační a/nebo mitigační opatření na lokální a  regionální úrovni. Tento typ dokumentu je souhrnně označován jako tzv. Adaptační strategie.

Podporovanými aktivitami jsou činnosti související s celkovým zpracováním a přijetím Adaptačních strategií na lokální a regionální úrovni, včetně zpracování analytických podkladů a projednávání těchto  dokumentů před jejich přijetím příslušným výkonným orgánem.

Kdo může žádat

Žádat o podporu mohou veškeré subjekty a organizace, veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové, založené jako právnické osoby v České republice (tj. všechny české právnické  osoby). Fyzické osoby nejsou oprávněnými žadateli.

Výše dotace

Výše podpory, která může být v rámci jednoho projektu udělena, je minimálně 130 tis. korun (5 000 eur) a maximálně 1,3 mil. korun (50 000 eur). Přičemž způsobilé výdaje projektu mohou být, za splnění ostatních  podmínek výzvy, hrazeny ve výši 90 % z prostředků Programu.

Termíny podání žádosti

Žádosti mohou být předkládány od 14. ledna 2020 od 12 hod. po celou dobu jejího zveřejnění, nejpozději však do 15. března 2020 do 20 hod.

Podpořené projekty musí být zrealizovány do termínu ukončení jejich plánované realizace, nejpozději však do 30. dubna 2024.

Žádost je možné podat v uvedeném termínu výhradně elektronicky, prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR.

 

Povinné přílohy k žádosti

Mezi povinné přílohy žádosti v případě výzvy Oslo obecně patří:

  • doklad o zřízení bankovního účtu,
  • komunikační plán projektu,
  • v relevantních případech také pověření k podpisu žádosti či dohoda o partnerství s partnerskou organizací z Norska.

V případě potřeby můžeme dodatečně požadovat doložení dalších dokumentů v závislosti na typu žadatele a nastavení konkrétního projektu.

Kontakt pro dotazy

Případné dotazy prosím zasílejte na adresu norwaygrants@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení

Vstup do AIS SFŽP ČR