Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Aktuality > Dotace z OPŽP míří na protipovodňová opatření, obnovu přírody i ochranu proti šelmám

Dotace z OPŽP míří na protipovodňová opatření, obnovu přírody i ochranu proti šelmám

26.10.2018
Na 65 žadatelů o dotaci z Operačního programu Životní prostředí se může radovat. Ministerstvo životního prostředí schválilo finanční podporu dalším projektům v souhrnné výši téměř 244 milionů korun. Schválené dotace z evropských fondů pomohou městům a obcím posílit protipovodňovou ochranu nebo zabezpečit padající skály. Přispějí i k péči o přírodu, zlepšení vodního režimu a pomohou lépe ochránit hospodářská zvířata před útoky chráněných vlků a jiných velkých šelem.
Tabulka povodeň 2006 Na účinnější prevenci a ochranu před povodněmi mohou města a obce čerpat dotace z OPŽP, zdroj: archiv SFŽP ČR

Větší část z balíčku podpořených projektů se zaměřuje na prevenci a ochranu proti povodním a sesuvům svahů. Pro starosty 40 měst a obcí, jako je Orlová, Český Krumlov, Rokycany či Dubí, to znamená možnost zpracovat nové digitální povodňové plány a analýzy odtokových poměrů a pořídit protipovodňové varovné systémy. V dalších dvou městech, Znojmě a Mnichově Hradišti, a v obci Janová na Zlínsku budou moci z dotace zajistit nestabilní svahy a skály ohrožující zdraví i majetky občanů. Všem těmto projektům posílá rezort z evropských fondů dohromady 99 milionů korun.

Podpořit preventivní protipovodňová opatření a zvýšit ochranu obcí před povodněmi patří k základním cílům Operačního programu Životní prostředí. Rezort investoval do této oblasti v aktuálním programovém období již více než 2,3 miliardy korun. Příjem žádostí o protipovodňové dotace probíhá i nadále. Momentálně jsou otevřeny dotační výzvy č. 101, 102 a 105, a to až do 20. prosince 2018. Žádosti přijímá a vyřizuje Státní fond životního prostředí ČR.

Druhou část dotací v celkové výši 145 milionů korun schválilo ministerstvo 22 projektům spadajícím do prioritní osy 4 Operačního programu Životní prostředí. Jejich cílem je obnovit přirozené funkce krajiny, biodiverzitu v přírodě a zlepšit vodní režim i životní prostředí v sídlech.

Evropské peníze pomohou například revitalizovat Rakovský potok nebo ramena řek Labe, Blanice či Orlice. Přispějí i k obnově Matičního jezera v Pardubicích a revitalizace se dočkají také mokřady v Bojanovicích, historická alej v Litovli či biotop vzácného čolka v Rožmitálu pod Třemšínem. A v této oblasti podpory uspěly i 4 projekty, které pomohou chovatelům předcházet škodám na hospodářských zvířatech způsobenými velkými šelmami.

Také na tato opatření lze v současnosti podávat žádosti o dotace, a to v dotačních výzvách číslo 106, 107, 108, 109, 127 a 128 OPŽP. Žádosti přijímá a konzultace poskytuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

www.opzp.cz

Ke stažení

Schválené žádosti (pdf) ze dne 15. 10. 2018