Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Aktuality > Evropská komise Česku schválila 60miliardový program na dekarbonizaci výroby

Evropská komise Česku schválila 60miliardový program na dekarbonizaci výroby

09.10.2023
Česká republika si může připsat další úspěch v oblasti vyjednávání financí z Modernizačního fondu na dekarbonizaci českého průmyslu a zlepšení jeho energetické účinnosti. Nově obhájený program cílí především na ekologizaci velkých průmyslových podniků, které za znečišťování ovzduší aktuálně platí tučné částky v podobě emisních povolenek (plátci v rámci systému EU ETS).

Program přispěje k plnění českého národního plánu v oblasti energetiky a klimatu a strategických cílů EU vyplývajících ze Zelené dohody pro Evropu, zároveň pomůže snížit závislost na dovážených fosilních palivech. Podmínky pro notifikaci programu připravil a vyjednal Státní fond životního prostředí ČR.

Česko oznámilo Komisi svůj záměr zavést program podpory pro velká průmyslová zařízení v EU ETS ve výši 2,5 miliardy eur, jehož cílem je zásadním způsobem dekarbonizovat průmyslové procesy a snížit jejich nároky na energii a urychlit jejich přechod na bezemisní zdroje v souladu s plánem REPowerEU. Tento program, který poběží do konce roku 2025, bude financován z Modernizačního fondu EU a jeho administraci má na starosti Státní fond životního prostředí ČR.

Notifikovaný program spadá pod již spuštěný program ENERG ETS Modernizačního fondu zaměřený na snížení produkce skleníkových plynů v průmyslové výrobě a zvýšení energetické účinnosti pro zařízení zařazená v EU ETS. Podpora je určena především energeticky náročným odvětvím, jako jsou rafinérie, společnosti působící v oblasti výroby kovů, stavebních materiálů a chemických látek. Ty na oplátku musí snížit množství produkovaných skleníkových plynů alespoň o 40 % nebo spotřebu energie alespoň o 20 %.

Podporu bude možné poskytnout projektům předloženým do stávajících výzev vyhlášených v rámci programu ENERG ETS, ale počítá se i s vyhlášením nové výzvy na počátku roku 2024.