Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Aktuality > Informace k prodlužování samostatných Registrací akce ve věci doložení podkladů k Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Informace k prodlužování samostatných Registrací akce ve věci doložení podkladů k Rozhodnutí o poskytnutí dotace

03.01.2017
Státní fond životního prostředí ČR pro úspěšné žadatele, jejichž žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí obdržely samostatnou registraci akce, připravil informaci ve věci případného prodloužení lhůty pro předložení podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „RoPD").
Listy nástěnného plánovacího kalendáře

Tento postup se týká pouze projektů s vydanou samostatnou Registrací akce a podporou EU do 200 mil. Kč. Postup nelze použít při vydání sloučeného dokumentu RA a RoPD, kdy jsou aplikována přísnější pravidla pro změny RoPD. (Změny těchto právních aktů jsou vždy schvalovány a vydávány Řídicím orgánem Operačního programu Životní prostředí – Ministerstvem životního prostředí).

V bodě 2.2 přílohy k registraci akce je stanovena lhůta pro doložení nezbytných dokladů pro vydání RoPD, které jsou definovány v příloze č. 2 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory. Tento termín může být v případě pouze vážných důvodů prodloužen, a to maximálně o 2 měsíce.

Žádosti o prodloužení termínu pro doložení podkladů pro RoPD je možné odeslat datovou zprávou na SFŽP ČR, případně písemnou formou tamtéž. Žádost posuzuje SFŽP ČR a výsledek posouzení včetně zdůvodnění sdělí žadateli do 10 pracovních dnů od zaslání žádosti. V kladném případě bude ve stejné lhůtě provedeno prodloužení uvedeného termínu registrace akce.