Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Aktuality > Informace pro příjemce podpory z OPŽP a OPST k povinnosti podat finanční vypořádání se státním rozpočtem

Informace pro příjemce podpory z OPŽP a OPST k povinnosti podat finanční vypořádání se státním rozpočtem

22.01.2024
V souladu se zákonem 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a vyhláškou č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání, informuje Státní fond životního prostředí ČR, že příjemce podpory je povinen zaslat u relevantních projektů zprostředkujícímu subjektu, tedy SFŽP ČR, finanční vypořádání se státním rozpočtem.

Projekty spolufinancované z prostředků EU se vypořádávají jednorázově se stavem k 31. prosinci roku, v němž byl projekt ukončen, a ve vyhláškou stanovených termínech, a to do 15. 2. 2024.

Pro OPŽP 14+

Finanční vypořádání se týká pouze těch projektů, které byly financovány v režimu ex-ante a v roce 2023 byly převedeny v MS2014+ do stavu PP41 „Projekt finančně ukončen ze strany řídicího orgánu“.

Projekty, u nichž byla poskytnuta podpora na již uskutečněné výdaje formou ex-post nebo kombinovaných plateb, se považují v souladu s Metodickým pokynem finančních toků Ministerstva financí za finančně vypořádané. U těchto projektů tedy nemusí příjemci finanční vypořádání předkládat.

Pro OPŽP 21+ a OPST

Finanční vypořádání se předkládá k projektům, které byly v roce 2023 převedeny v MS2021+ do stavu PP41 „Projekt finančně ukončen ze strany řídicího orgánu“, a které splňují alespoň jednu z následujících podmínek:

  • nebyly financovány v režimu ex post;
  • byly financovány prostřednictvím více než jedné žádosti o platbu;
  • obsahují paušál na nepřímé výdaje.

Podléhá-li projekt podmínkám pro předložení finančního vypořádání, vyplní příjemce v přiloženém formuláři údaje do barevně vyznačených polí a zašle depeši k rukám manažerů.