Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Legislativa > Poplatková agenda > Odpady

Odpady

Poplatky na likvidaci autovraků – bankovní spojení

 

V souvislosti s přijetím novely zákona č. 383/2008 Sb., jímž se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, sděluje SFŽP ČR, že od 1. 1. 2009 budou povinné subjekty odvádět poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků podle § 37e, odst.2, 4 a 5 výše uvedeného zákona na bankovní účet SFŽP č. 20001-9025001/0710 vedený u ČNB Praha, variabilní symbol 577 s tím, že do AV pole (textové) uvede plátce svou jednoznačnou identifikaci, tj. název příslušného OÚ či MÚ a to bez mezery v textu, např. MÚTřebíč.